Aktuellt

Våra senaste samverkanspartners från Innerstans advokatbyrå kommer till Mansjouren för att berätta om hur förfarandet kan se ut vid en vårdnadstvist, från orosanmälan till eventuell rättegång.
Det kommer även finnas utrymme för frågor och funderingar.

Tid: 26 juni, kl.18-20
Plats: Mansjouren. Hornsgatan 135, nära Hornstull
Pris: Gratis för Mansjourens medlemmar, 300:- för övriga (medlemskap).

Ingen föranmälan krävs och alla, oberoende av könsidentitet, kan komma.

Varmt välkomna!

Läs hela inlägget »

Mansjouren har nu officiellt inlett en samverkan med Seher Nuredeni (advokat) och Dahlia Ahmad (jur.kand) från Innerstans Advokatbyrå. http://advokatinnerstan.se/om_oss/

Vårt samarbete med advokat Nicolaus Rubensson (https://www.advokatrubensson.se/) kommer inte att påverkas men vi kommer i framtiden kunna erbjuda våra besökare fler alternativ av kompetenta jurister.

Premisserna med Seher & Dahlia är desamma som med Nicolaus.
Om du som besökare kontaktar tjejerna från Innerstans eller Nicolaus på vår rekommendation så får du en första konsultation, utan tidsangivelse, pro bono. Om det sedan uppstår en klient-advokat relation så är detta emellan er, Mansjouren har ingen ekonomisk eller annan vinning i detta.

Precis som Nicolaus så kommer även Innerstans att hålla föreläsningar och informationskvällar i Mansjourens lokaler.

Med det sagt så hälsar vi Seher & Dahlia välkomna in i familjen och ser fram emot ett fruktbart samarbete!

Läs hela inlägget »

Nu på torsdag pratar vi om ett tungt men ständigt aktuellt ämne i samtalsverkstaden: självmord.
Vi är många som tänkt tanken och det är också många som årligen försöker och/eller tar livet av sig själva.

Kom och prata om dina erfarenheter: Vad kan det vara för tankar och känslor som ligger bakom? Vad är det man vill eller inte vill med självmord? Hur kan det kännas som anhörig? Vad kan det finnas för andra vägar ut?

Plats: Mansjouren, Hornsgatan 135
Tid: Torsdag 3/5 kl.18-20
Ingen föranmälan krävs

Vi ses på torsdag!

Läs hela inlägget »

Kallelse till Årsmöte 2018 i Föreningen Mansjouren i Stockholms län
 
Kallelsen gäller för den som betalt full medlemsavgift under 2017
 
Datum:
Tisdagen  den 10 april 2018 klockan 18:00
Mötet beräknas pågå till ca klockan 20
 
Plats:
Mansjourens lokaler
Hornsgatan 135 nb
117 28 Stockholm
 
Anmälan:
Den medlem som betalat medlemsavgiften under år 2017 och önskar delta på årsmötet måste meddela föreningens kassör detta via e-mail, (janne@mansjouren.se) eller per post senast tisdagen den 3 april 2018
Postadress:
Mansjouren i Stockholms län
Hornsgatan 135 nb
117 28 Stockholm
 
Motioner:
Motioner skall, för att kunna behandlas på årsmötet, vara styrelsen skriftligen tillhanda senast måndagen den 3 april 2018
 
Rösträtt:
Medlem som betalt full medlemsavgift under år 2017 äger rätt att rösta på årsmötet.
 
Dagordning:
Enligt stadgarna
 
Övrigt:
Medlemsavgiften i föreningen för år 2018 (300 kronor) tas tacksamt emot på Mansjourens -
Plusgiro: 61 90 99-5
Swish: 1231 898 899.
 
 
Stockholm i mars 2018
 
Styrelsen för Föreningen Mansjouren i Stockholms län

Läs hela inlägget »

Senaste nytt

   Länkar

Etikettmoln

Nyhetsarkiv