Om Mansjouren

Mansjouren är en politisk och religiöst obunden stiftelse vars värdegrund är att alla har lika värde och vi tar emot alla som vill ha och behöver vår hjälp.
Vår verksamhet finansieras med bidrag från Stockholms kommun och vissa kranskommuner, privata bidrag och medlemsavgifter.

Del av våra lokaler på Hornsgatan 135, med köket i bakgrunden

Några av oss som arbetar på Mansjouren:

Annika                             Armando
Johan                               Jurij
Fredrik                            Tomas
Jani                                  Eva
Mette                               Johan
Göran                             Lasse
Helena
Jörgen
Tero
Janne
Ulv
                                           

Historia och fakta

Mansjouren i Stockholms län startade 1987.
Sedan årsskiftet 2004/05 finns vi nu i våra lokaler på Hornsgatan 135 i Stockholm.
Vi har under dessa år hjälpt till att starta upp mansjourer i bl.a. Umeå, Norrtälje och till och med i Uzbekistan.
Formellt så leds föreningen av en styrelse, bestående av 5 ledamöter, och föreningen kontrolleras av en extern revisor varje år.

Vår vision

Vårt mål är att utöka samarbetet med Polisen, kommuner, landsting, skolor, RFSU/RFSL m.fl. Dessutom vill vi nå ett utökat samarbete med andra frivillig-organisationer som kvinnojourer, andra mansjourer och liknande verksamheter.
Vi vill fungera som ett komplement och samarbetspartner.

Annika Tero Johan Göran Armando Jani

Vi söker ständigt efter nya volontärer. Om du tror att Mansjouren vore något för dig, tveka inte att kontakta oss!