Det finns alltid ett val

Det finns alltid ett val.

Vi gör val varje dag. Vi väljer att gå upp och vi väljer att äta frukost. Vi väljer kanske att gå till jobbet och vi väljer att se på tv när vi kommer ifrån jobbet. Vi väljer att skaffa barn och vi väljer att vara på gott humör eller inte. Varje liten del av vår vakna tid gör vi olika slags val. Ändå har vi alla lätt för att säga att det bara blev så.

I möten på mansjouren lyssnar vi på vad du vill berätta och ställer frågor om vi inte riktigt hänger med i det du berättar och vilka val du gjort. Inte för att du skulle ha gjort fel utan för att vi ska kunna hänga med i ditt eget resonemang. Kanske frågar vi då också om du hade andra val och hur du själv ser på de val du gjort.

Val är inte alltid enkla. En del val kan innebära att vi ska göra saker vi inte är van vid. I dessa lägen är det oftast enklare att göra sådant val som vi redan vet konsekvenser i eller val som vi har gjort under en lång tid. Vi vet vad som ska hända oavsett om det är positiva eller negativa saker.

Det som får oss att tveka i olika val är just vår egen rädsla inför det okända, hur säker och övertygad än andra är inför just ett visst val. Våra rädslor och vår historia har skapat vår logg som i land säger helt olika saker. Rädd eller inte rädd Komfortabel inte komfortabel.
Hur rädd är du egentligen inför dina val och vanor, om du vågade att känna efter?