Kan vi vara älskad av alla

Är det möjligt och genomförbart att bli älskad av och vara till lag hos alla andra utan att samtidigt göra våld på sig själv? Jag vill påstå att det är en omöjlighet.

I den stund vi anpassar oss till att vara till lags för alla andra har vi också skurit av en del av vår egen skäl. Detta betyder inte att vi ska agera som en ångvält och tro att allt de vi gör är rätt och att vi inte ska lyssna på andra. Det betyder enbart att vi behöver respektera att alla inte kan tycka som vi och att vi ändå kan vara vänliga i de synpunkter som andra har om oss. Betänk att när vi får synpunkter har någon annan tagit en del av sin egen tid för ge den till oss.

För att veta vem jag är och vad jag vill behöver jag ta reda på vem jag är och vad jag vill. Svårare en så är det inte. Detta kommer att betyda att det finns andra som inte vill det jag vill. Vi är alla olika.

Våga vara dig själv och våga lyssna på andra men göra ändå dina egna val. Är vi älskade av oss själva kommer vi lättare att kunna hantera att vi inte kommer att kunna bli älskade av alla andra.