I din historia finns lösningen

Vi gör en mängd saker vi själva är vittne till. Saker som bär namnet symtom. Symtom på en eller flera orsaker. Orsakerna ligger i vår historia. Kommer vi inte åt att leta i vår historia kan det vara svårt att hitta svaren på våra symtom.

Skam, skuld och sorg kan leda oss olika vägar. Först när vi gör upp med vår skam, skuld och sorg kan vi förändra våra symtom eftersom vi då har möjligjet att få kunskap om vår orsaker och syften.

Våga skriv din egen livshistoria och våga berätta för nåhon annan.. Den får dig att minnas för att lära dig mer om dig själv. När vi kan acceptera vår egen historia utan att glömma kan vi börja leva.
Kom och berätta en del av din historia. Ring, kom på besök och träffa någon av oss eller kom och besök en av våra grupper.