Årsmöte 2017!

Kallelse till Årsmöte 2017 i Föreningen Mansjouren i Stockholms län

 Kallelsen gäller för den som betalt full medlemsavgift under 2016

 Datum:
Tisdagen  den 28 mars 2017 klockan 18:00
Mötet beräknas pågå till ca klockan 20
 Plats:
Mansjourens lokaler
Hornsgatan 135 nb
117 28 Stockholm

 Anmälan:
Den medlem som betalat medlemsavgiften under år 2016 och önskar delta på årsmötet måste meddela föreningens kassör detta via e-mail, (janne@mansjouren.se) eller per post senast måndagen den 20 mars 2017
Postadress:
Mansjouren i Stockholms län
Hornsgatan 135 nb
117 28 Stockholm

 Motioner:
Motioner skall, för att kunna behandlas på årsmötet, vara styrelsen skriftligen tillhanda senast måndagen den 20 mars 2017

 Rösträtt:
Medlem som betalt full medlemsavgift under år 2016 äger rätt att rösta på årsmötet.

 Dagordning:
Enligt stadgarna


 Väl mött hälsar styrelsen

Etiketter: årsmöte

Länkar

Senaste nyheter

Nyhetsarkiv