Sorgen och önskan om något annat

Äktenskap som leder till skillsmässa. Föräldrar som är dysfunktionella. Jobb som inte leder någonstans. Vänskap som torkar inne. Nära som avlider. Syskon som inte är sams.

Alla uttrycker vi någon gång sorgen över det som uteblev. Sorgen över det som aldrig hände och önskan om något annat. Vi sörjer över det som inte blev som vi önskat eller planerat. Vi sörjer över hoppet om en annan framtid. Våra förluster finns i oss som en sorg för det vi inte fick speciellt när vi jämför oss med andra.

Sorgen tar sig många ansikten och en mängd utryck och skepnader. Det är inte alltid lätt att identifiera alla. Jag märker att när jag accepterar det jag aldrig fick eller förlusten över att det inte blev som jag önskade ökar också mina egna möjligheter att ta mig igenom sorgen. När jag inser att det är en del av min historia på samma sätt som den dag som gått. Jag kan inte göra något åt det som skett eller få saker att bli på mitt sätt vilket kanske inte heller är nödvändigt. Däremot kan jag se min del i det som sker. Hur jag tänker och vad jag känner. Jag kan förhålla mig till det som sker, acceptera och göra nya val. Jag kan agera i nutid och jag kan göra de val som är viktiga för mig.

Den som avlider finns inte mer. Den som försvunnit som vän har gjort nya val. Saker som gått sönder eller inte fungerar och olyckor som hänt är alla sådant som ligger långt från min förmåga att ha ogjort.

Bara genom att fokusera på det som jag faltiskt kan hantera öppnas helt nya möjligheter. Självklart ska jag sörja och vara ledsen. Självklart får jag ha åsilter om det som aldrig blev som jag önskade. Ja visst, ett tag så att kroppen och tankarna får ta in alla de känslor som flödar, men efter det behöver vi göra nya val som jag vet kommer att ge nya känslor.

När vi reflekterar stimulerar vi hjärnan att tänka på nytt sätt. Nya tankar föder nya känslor.

Våga pröva du med. Sätt dig en stund med dig själv på kvällen och reflektera över din dag. Vad hände? Vad gjorde jag? Vad tänkte jag? Vad kände jag? Kan jag ändra på det som hänt? Gjorde jag så gott jag kunde? Vad kan jag påverka och vad kan jag inte påverka? Skriv gärna ner dina tankar i en dagbok, detta gör att du också reflekterar mer och kan ta in det du tänker, via ögonen. Tala med dig själv högt, det är också ett sätt att lyfta ut tankarna utanför kroppen och ta in dessa igen på ett nytt sätt. Reflektera. Reflektera. Reflektera.

Jag är övertygad att du som andra har möjlighet att tänka på ett nytt sätt och skapa din egen revolution.