Jag pekar på någon annan

Många som kommer till oss har från början en klar bild över vem som orsakat att de är i den sitiation de är. De har egentligen, som alla andra av oss siktet instället på att der är någon annan som är orsak till de bekymmer som vi bär på..

Första steget i en besvärande situation är oftast inte att titta på vad någon annan gör eller är orsak till utan att mer titta på vad jag själv bidragit med. Vad har jag, när det hände eller efteråt, bidragit till som gör att jag mår som jag gör? Ofta inser jag då att jag på ett eller annat sätt blivit maktlös i mitt eget liv att styra upp just detta som skett. Min fru som lämnat mig, ett beroende av alkohol eller någon annan drog. Bekräftelseberoende. Dålig ekonomi eller något annat. Maktlösheten är första steget till att börja få makt igen över sitt eget liv.

När jag inser att jag är maktlös behöver jag hjälp, hjälp att bli maktfull igen. För att kunna be om hjälp behöver jag skapa tillit till någon för att kunna ta emot den hjälp jag skulle kunna behöva.

När jag känner tillit till den som jag tror kan ge mig hjälp att bli maktfull igen över mitt eget liv, först då kan jag fullt och fast överlämna mig till den andras regler och rutiner. Själva överlämnandet innebär också första steget att våga släppa taget över min egen kontroll. Mina egna regler och rutiner som fört mig längre bort från mig själv.

Så maktösheten skapa maktfullhet först när jag släpper taget om det jag tror jag behöver kontrollera och ha makt över.

Just därför är det främst genom att tala om oss själva istället för att tala om andra som vi får chans att lyfta vår blick förbi det som vi tror är problemet.

Du är välkommen att våga pröva om det finns en väg även för dig som bryter från de vägar och riktningar du tidigare prövat.

Vi vet att det finns en annan väg även för dig men du måste själv finna den.