Kallelse till Årsmöte 2018 i Föreningen Mansjouren i Stockholms län

Kallelse till Årsmöte 2018 i Föreningen Mansjouren i Stockholms län
 
Kallelsen gäller för den som betalt full medlemsavgift under 2017
 
Datum:
Tisdagen  den 10 april 2018 klockan 18:00
Mötet beräknas pågå till ca klockan 20
 
Plats:
Mansjourens lokaler
Hornsgatan 135 nb
117 28 Stockholm
 
Anmälan:
Den medlem som betalat medlemsavgiften under år 2017 och önskar delta på årsmötet måste meddela föreningens kassör detta via e-mail, (janne@mansjouren.se) eller per post senast tisdagen den 3 april 2018
Postadress:
Mansjouren i Stockholms län
Hornsgatan 135 nb
117 28 Stockholm
 
Motioner:
Motioner skall, för att kunna behandlas på årsmötet, vara styrelsen skriftligen tillhanda senast måndagen den 3 april 2018
 
Rösträtt:
Medlem som betalt full medlemsavgift under år 2017 äger rätt att rösta på årsmötet.
 
Dagordning:
Enligt stadgarna
 
Övrigt:
Medlemsavgiften i föreningen för år 2018 (300 kronor) tas tacksamt emot på Mansjourens -
Plusgiro: 61 90 99-5
Swish: 1231 898 899.
 
 
Stockholm i mars 2018
 
Styrelsen för Föreningen Mansjouren i Stockholms län

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter

Etikettmoln