Män sökes för kandidatuppsats om partnervåld

Hej!

Våra namn är Emilia Nilsson och Malin Polla och vi är två studenter som studerar rättssociologi och kriminologi på Lunds Universitet. Den här terminen skriver vi vår kandidatuppsats med fokus på partnervåld utfört mot män. Vi vill undersöka våld i heterosexuella relationer utifrån en våldsutsatt mans perspektiv med fokus på normer. Därigenom vill vi både uppmärksamma våld i nära relationer mot män och tillföra kunskap om ämnet. Vi vill intervjua män över 18 år som har upplevt våld i en hetrosexuell relation, exempelvis fysiskt eller psykisk, eller män som fortfarande upplever våld av en partner. Vi skriver till er för att kunna få kontakt med möjliga intervjupersoner och undrar om ni har kontakt med män som hade kunnat vara aktuella för våra intervjuer och som skulle vilja delta. Vi skulle vara tacksamma om ni i sådana fall skulle kunna vidarebefordra förfrågan och våra kontaktuppgifter om att delta i vår undersökning till dem. 

Intervjuerna kommer att ske via videosamtal eller telefon beroende på vad intervjupersonerna föredrar och intervjuerna kommer att ta ungefär en timme. Vi vill, med intervjupersonernas tillåtelse, spela in intervjuerna så att våra resultat ska bli så verklighetsförankrade som möjligt. Vi utgår från etiska riktlinjer kring forskning, vilket innebär att allt insamlat material kommer att anonymiseras och kommer hanteras konfidentiellt. Vidare innebär det att intervjupersonernas deltagande i undersökningen är helt frivilligt och att intervjuerna kan avbrytas av intervjupersonen när som helst. Intervjupersonen kan avstå från att besvara frågor som de inte är bekväma med under intervjun.

Endast vissa delar av intervjuerna kommer att användas i den publicerade uppsatsen och resterande intervjumaterial kommer vid uppsatsens publicerande att förstöras. Om intervjupersonerna önskar får de möjlighet att läsa vår beskrivning av det som de har berättat för oss. I samband med det får intervjupersonerna en möjlighet att korrigera eventuella missuppfattningar som vi har gjort utifrån deras berättelser. Uppsatsen kommer att publiceras på Universitetets databas och kommer i samband med inlämning juni 2021 att presenteras muntligt och skriftligt.

Vi är mycket tacksamma att ni tagit er tid att läsa och ser fram emot att höra från er. 

Om ni har några frågor eller är intresserade av att delta får ni gärna kontakta oss genom kontaktuppgifterna nedan. 

Med vänliga hälsningar,

Emilia Nilsson och Malin Polla

Kontaktuppgifter: 

Emilia Nilsson 
emiliaigosta@hotmail.com 
0722335192

Malin Polla 
malin.polla@gmail.com
0722163700
 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter

Etikettmoln