Kallelse till ordinarie föreningsstämma  2022 i Föreningen Mansjouren i Stockholms län

Kallelse till ordinarie föreningsstämma  2022 i Föreningen Mansjouren i Stockholms län
 
Kallelsen gäller för den som betalt full medlemsavgift under 2021
 
Datum: Tisdagen den 12 april 2022 klockan 18:00
Mötet beräknas pågå ca en timme
 
Plats:
Mansjourens lokaler
Hornsgatan 135 nb
117 28 Stockholm
 
Anmälan:
Den medlem som betalat medlemsavgiften under år 2021 (medlem=300 kr, volontär=100 kr) och önskar delta på föreningsstämman måste meddela föreningens kassör detta via e-mail, (janne@mansjouren.se) eller per post senast tisdagen den 5 april 2022
Postadress:
Mansjouren i Stockholms län
Hornsgatan 135 nb
117 28 Stockholm
 
Motioner:
Motioner och frågor till styrelsen skall, för att kunna behandlas på föreningsstämman, vara styrelsen skriftligen tillhanda senast tisdagen den 5 april 2022
 
Rösträtt:
Medlem som betalt full medlemsavgift under år 2021 (medlem=300 kr, volontär=100 kr) äger rätt att rösta på årsmötet.
 
Dagordning:
Enligt bifogade förslag
 
Övrigt:
Medlemsavgiften i föreningen för år 2022  (300 kronor) tas tacksamt emot på Mansjourens
Plusgiro: 61 90 99-5 eller swish: 1231 898 899
 
 
 
Stockholm i mars 2022
 
Styrelsen för Föreningen Mansjouren i Stockholms län

Etiketter: årsmöte årsstämma

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter