Aktuellt

Kallelse till extra föreningsstämma 2019 i Föreningen Mansjouren i Stockholms län
 
Kallelsen gäller för den som betalt full medlemsavgift under 2018
 
Datum:
Måndagen  den 18 februari 2019 klockan 18:00
 
Plats:
Mansjourens lokaler
Hornsgatan 135 nb
117 28 Stockholm
 
Anmälan:
Den medlem som betalat medlemsavgiften under år 2018 och önskar delta på extra föreningsstämma, måste meddela föreningens kassör detta via e-mail, (janne@mansjouren.se) eller per post senast torsdagen den 14 februari 2019
Postadress:
Mansjouren i Stockholms län
Hornsgatan 135 nb
117 28 Stockholm
 
Rösträtt:
Medlem som betalt full medlemsavgift under år 2018 äger rätt att rösta på extra föreningsstämman 2019
 
Dagordning:
§1 Val av ordförande och sekreterare
§2 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§3 Fastställande av röstlängd
§4 Fråga om mötet utlyst i laga ordning
§5 Fastställa dagordningen
§6 Val av revisor
§7 Mötet avslutas
 
 
Stockholm den 2 februari 2019
 
Styrelsen för Föreningen Mansjouren i Stockholms län

Läs hela inlägget »
Etiketter: föreningsstämma

Seher Nuredini & Dalia Ahmad från Innerstans Advokatbyrå startar eget under namnet Advokatfirman Invictus!
Samarbetet mellan de två och Mansjouren fortsätter på samma grunder som tidigare.
Här finns kontaktuppgifter och mer information:

https://advokatinvictus.se/

Läs hela inlägget »

Mansjouren blev kontaktade av två studenter som utför en fallstudie i ämnet våld i nära relation med förhoppningen att män som genomlevt just detta kan tänka sig att fylla i ett anonymt frågeformulär om sin upplevelse.
Klicka på länken för att komma till formuläret:

https://goo.gl/forms/8OJYzKUye22mlzRJ3

Det är som sagt helt anonymt och går inte att spåra tillbaka till dig.

Om du känner att du vill medverka mer fördjupat så kan du skicka ett mail till info@mansjouren.se för kontaktuppgifter till studenterna bakom studien.

Tack på förhand!

Läs hela inlägget »

Torsdagen 15 november medverkade Mansjouren med ett bokbord på Mänskliga Rättighetsdagarna på Stockholmsmässan.
Årets tema var 'Rätten till ett liv fritt från våld'.
Kontakter knöts och kunskap utbyttes under totalt tre dagar som mässan pågick.

Läs hela inlägget »

Armando, volontär på Mansjouren, intervjuas i fransk radio om relationen mellan män och kvinnor i spåren av #MeToo.
Andra som intervjuas i reportaget  är bl.a. skribenten Alexandra Pascalidou och kolumnisten Linnéa Claesson.

Reportaget sänds på franska:

http://www.rfi.fr/emission/20181010-suede-me-too-laboratoire-relations-hommes-femmes

Läs hela inlägget »
Etiketter: media #metoo

Senaste nytt

   Länkar

Etikettmoln

Nyhetsarkiv