Sometimes people need someone to talk to.
It could be a personal crisis or that they have ended up in a difficult situation that is hard to get out of by yourself. 

We will always listen to you without any prejudice here at Mansjouren and we will ask you questions to help you with the situation.

 

We strongly believe that everyone is capable of finding a solution to any problem, but sometimes you just need that extra help to reach the solution. Call us and we will listen:
08-303020

Mansjouren is a forum for people who need of someone to talk to.

Du kan vara helt anonym och det är du som bestämmer vad samtalet ska handla om. Ingen fråga är för stor eller för liten för att ges utrymme i samtalet.
Ibland kan det handla om mer akuta frågor, såsom relationsproblem, vårdnadstvister, missbruk, sorg, våld och hot – både som offer och förövare.
Men lika ofta kan Mansjouren fungera som en samtalspartner när det gäller att försöka sortera och sätta ord på vad det är som pågår och vad som hindrar oss i våra liv. Här kan man i gemenskap och utan dömanden delta i utforskandet av vad det är att vara man och samtidigt vara i kontakt med den sårbarhet som är själva födelseplatsen för all förändring och empati. Modet att vara sårbar.
Allt börjar med ett första steg. Du går inte ensam.

How we work

Du ringer till oss för att få kontakt.
08-30 30 20
Ibland räcker det att tala i telefonen om det som känns svårt. Ofta är det en telefonsvarare du möter eftersom det är många som ringer eller så kan ingen svara just då. Tala in ditt förnamn och telefonnummer så hör vi av oss så fort vi kan.
Det går även bra att skicka ett mail så ringer vi upp dig.

info@mansjouren.se

Du kan besöka oss för individuellt samtal, parsamtal eller delta i någon av våra samtalsgrupper, som vi har varje vecka.
På måndagar har vi jouröppet. Då kan du komma ner och ta en fika under enklare former och vid behov och i mån av tid få möjlighet att samtala enskilt med någon av våra volontärer.
Vi spar aldrig några namn eller telefonnummer och för inga journaler men vi för viss statistik för vår egen skull, som ex. vilken kommun du tillhör och en ytlig beskrivning av problematiken.
Alla volontärer har tystnadsplikt.

Vad kostar det?

Att ringa oss är gratis.
Om du besöker oss så vill vi att du betalar 300 kronor i medlemsavgift/år:

Plusgiro 61 90 99-5 eller Swish 1231 898 899.

Som medlem i föreningen kan du (under gällande kalenderår då du betalat medlemsavgift):

  • Komma till oss för några enskilda samtal/parsamtal med någon av våra volontärer
  • Komma obegränsat till våra jouröppna måndagar
  • Komma obegränsat till våra samtalsgrupper på onsdagar och torsdagar
  • Som blivande eller nybliven pappa deltaga i vår pappagrupp
  • Närvara vid öppna föreläsningar och sammankomster

Vad är Mansjouren?

Mansjouren är ett forum för människor i behov av någon att tala med. Vår roll är att vara samtalsstöd åt i första hand män men vid behov även kvinnor.
Vi som arbetar här är alla volontärer, vilket innebär att vi arbetar på frivillig basis, alla med olika bakgrunder och utbildningar.
I vår roll här på Mansjouren i Stockholms län är vi samtalspartners, utan krav på någon professionell kompetens eller formell utbildning. Vi bedriver ingen rådgivning och vi har ingen behandlande verksamhet, utan vår funktion här är enbart att vara någon att prata med.
Våra volontärer har avgett tystnadslöfte och du bestämmer själv hur pass anonym du vill vara.

Vill du bidra?

Vill man bidra ekonomiskt till vårt arbete så kan man göra det till vårt plusgirokonto
61 90 99-5.

Det går även att betala via Swish på nummer 
1231 898 899.

Alla bidrag, stora som små, är betydelsefulla för vår verksamhet!

OUR facilities in Hornstull

Find us

Mansjouren i Stockholms län
Hornsgatan 135
117 28 Stockholm
08-30 30 20
info@mansjouren.se