Aktuellt

2018 > 02

Information om PappaBarn kongressen 2018 ver 2-1 Information om PappaBarn kongressen 2018 ver 2-1

Föreningen PappaBarn anordnar kongressen 'Se barnet!'.

När: Fredag 16 mars, kl. 09.00 – 16.15
Vart: Åsö gymnasium, Blekingegatan 55, Stockholm Pris: 595 kr, begränsat antal platser, fika och lättare lunch ingår.

Klicka på länken för mer information:

http://www.pappabarn.se/sv-SE/om/kongress-2018-38626829
 

Läs hela inlägget »

Vi träffas vid sex tillfällen.

Var? Mansjouren. Hornsgatan 135, nära Hornstull

För vem? För pappor i alla åldrar med barn i alla åldrar och för dig som är  blivande pappa!

Pris? 300:- (medlemskap i Mansjouren)

Varför?

Är jag den pappan jag hoppades att bli? Hur ska jag och min partner hitta tid för varandra och hur fasen ska jag ha tid med MINA grejer NU? Är andra pappor lyckligare än mig? Måste jag alltid vara den perfekta pappan?

Frågorna blir många när vi ställs inför utmaningen att bli pappa och ibland känner vi oss bara otillräckliga inför våra barn och vår partner.
Att träffa andra pappor och lyssna på deras berättelser kan hjälpa oss att bli tryggare i vår egen roll som förälder och förhoppningsvis räta ut många frågetecken.

Alla föräldrar är lika viktiga för ett barn och vi vill inspirera pappor att ta del av tiden med barnet och uppmuntra till mer jämställdhet i föräldraskapet.
Genom att komplettera ordinarie föräldraskapsstöd med en föräldragrupp för män kan vi öka förståelsen för ansvar och engagemang och sätta barnets rätt till båda föräldrarna i centrum.

Vi träffas och diskuterar kring olika teman som rör allt mellan tiden före och efter förlossningen till att utmana könsstereotyper, förändringar i sexlivet, trötthet och delat föräldraansvar.

Gruppen leds av utbildad pappagruppsledare.

Om du vill anmäla dig till eller har frågor om pappagruppen, skicka mail till jani@mansjouren.se

Följ länken för att höra några familjer berätta om sina erfarenheter av pappagruppen som föreningen Män För Jämställdhet arrangerar (MFJ är de som höll i utbildningen för vår pappagruppsledare):

https://www.youtube.com/watch?v=Wd1e1t1GzuE

Läs hela inlägget »


Kallelse till extra föreningsstämma 2018 i Föreningen Mansjouren i Stockholms län
 
Kallelsen gäller för den som betalt full medlemsavgift under 2017
 
Datum:
Måndagen  den 26 februari 2018 klockan 17:30
 
Plats:
Mansjourens lokaler
Hornsgatan 135 nb
117 28 Stockholm
 
Anmälan:
Den medlem som betalat medlemsavgiften under år 2017 och önskar delta på extra föreningsstämma, måste meddela föreningens kassör detta via e-mail, (janne@mansjouren.se) eller per post senast måndagen den 19 februari 2018
Postadress:
Mansjouren i Stockholms län
Hornsgatan 135 nb
117 28 Stockholm
 
 
Rösträtt:
Medlem som betalt full medlemsavgift under år 2017 äger rätt att rösta på extra föreningsstämman 2018
 
Dagordning:
§1 Val av ordförande och sekreterare
§2 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§3 Fastställande av röstlängd
§4 Fråga om mötet utlyst i laga ordning
§5 Fastställa dagordningen
§6 Val av revisor
§7 Mötet avslutas
 
 
Stockholm i februari 2018
 
Styrelsen för Föreningen Mansjouren i Stockholms län

Läs hela inlägget »

Senaste nytt

Länkar

Etikettmoln

Nyhetsarkiv