Aktuellt

2019 > 03

TEMAKVÄLL: SUICID
Mäns våld mot sig själva – hur ett samtal kan vara skillnaden mellan liv och död.


Varje dag möter vi på Mansjouren människor som bär på tunga känslor, som t.ex ensamhet, hopplöshet eller sorg. Och varje dag ser vi hur ett samtal mellan två (eller fler) människor kan ge en ny känsla av gemenskap, tröst och hopp – och kan öppna sinnet för att våga berätta.

Genom att ägna en hel kväll åt ämnet MÄN & SUICID vill vi vara med och sprida viktig kunskap, plantera nya tankar och perspektiv. Vi vill inspirera till att agera i situationer när det kan vara som mest avgörande.

Tid: Tisdag, 2 april kl 18–21
Plats: Mansjouren, Hornsgatan 135, Stockholm

Kvällens föreläsningar:
- Björn Eklund, ledamot för SPES (Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd) föreläser om Att “störa döden” och om stöd efter självmord.
- Ola Tornberg, kommunikationstränare och handledare hos föreningen Mind, pratar om Manlighet och suicid (med tanke på att sju av tio personer som tar livet av sig i Sverige idag är män).

Program:
17.30  Dörrarna öppnar
18.00  Mansjouren hälsar välkommen
18.15 Föreläsning av Björn Eklund (SPES) om att störa döden och om stöd efter självmord
18.45 Föreläsning av Ola Tornberg (Mind) om Manlighet och suicid
19.15 Paneldebatt och öppen diskussion
20.00–21.00 Mingel

Vi bjuder på kaffe och macka samt frukt. Vegetarisk variant finns.

Anmäl dig genom att mejla till fristad@mansjouren.se med antalet platser du vill boka, era namn, och gärna även era mailadresser/telefonnumren.

Vi ser det som positivt om du kan sprida informationen om evenemanget i din organisation, bland dina vänner, eller till andra som skulle kunna vara intresserade av att delta.
Inbjudan i PDF-format finns att hämta här.

Temakvällen är del av Mansjourens projekt FRISTAD mot våld. Med projektet vill medverka till att både våldsoffer och våldsutövare får den hjälp de behöver och främja respektfullt bemötande med utgångspunkt i alla människors lika värde.


Varmt välkomna!

Läs hela inlägget »

Kallelse till ordinarie föreningsstämma  2019 i Föreningen Mansjouren i Stockholms län
 
Kallelsen gäller för den som betalt full medlemsavgift under 2018
 
Datum:
Tisdagen  den 19 mars klockan 18:00
Mötet beräknas pågå till ca klockan 20
 
Plats:
Mansjourens lokaler
Hornsgatan 135 nb
117 28 Stockholm
 
Anmälan:
Den medlem som betalat medlemsavgiften under år 2018 och önskar delta på föreningsstämman måste meddela föreningens kassör detta via e-mail, (janne@mansjouren.se) eller per post senast tisdagen den 12 mars 2019
Postadress:
Mansjouren i Stockholms län
Hornsgatan 135 nb
117 28 Stockholm
 
Motioner:
Motioner skall, för att kunna behandlas på föreningsstämman, vara styrelsen skriftligen tillhanda senast måndagen den 12 mars 2019
 
Rösträtt:
Medlem som betalt full medlemsavgift under år 2018 äger rätt att rösta på årsmötet.
 
Dagordning:
Enligt stadgarna
 
Övrigt:
Medlemsavgiften i föreningen för år 2019 (300 kronor) tas tacksamt emot på Mansjourens Plusgiro: 61 90 99-5
 
 
 
Stockholm i februari 2019
 
Styrelsen för Föreningen Mansjouren i Stockholms län

Läs hela inlägget »

Senaste nytt

Länkar

Etikettmoln

Nyhetsarkiv