Aktuellt

2020

Jouröppet flyttar tillfälligt till nätet

Eftersom vi just nu inte kan träffas på plats öppnar vi upp ett digitalt rum där vi bjuder in till gemensamma samtal. Precis som vanligt får du på måndagar kl 18–20 tillfälle att lära känna några av våra volontärer, kan ställa frågor om vår verksamhet eller ta upp något som du har på hjärtat.

Det går bra att droppa in och säga hej när som helst under kvällen. Stanna i fem minuter eller två timmar.


Så här fungerar det:
1) Fyll i formuläret nedan så får du länk och lösenord till vårt digitala rum via mail.
2) Klicka på länken i mailet någon gång mellan kl 18-20 på måndag och ange veckans lösenord.

Tekniska krav:
Vi använder oss av den webbaserade plattformen Jitsi Meet som inte kräver något konto eller inloggning. Det enda tekniska kravet är att du har webbläsaren Chrome installerad på din dator, eller Jitsi Meet-appen installerad på din smartphone.

Varmt välkommen!


 

Läs hela inlägget »

Kallelse till ordinarie föreningsstämma  2020 i Föreningen Mansjouren i Stockholms län
 
Kallelsen gäller för den som betalt full medlemsavgift under 2019
 
Datum:
Måndagen den 23 mars 2020 klockan 18:00
Mötet beräknas pågå ca en timme
 
Plats:
Mansjourens lokaler
Hornsgatan 135 nb
117 28 Stockholm
 
Anmälan:
Den medlem som betalat medlemsavgiften under år 2019 och önskar delta på föreningsstämman måste meddela föreningens kassör detta via e-mail, (janne@mansjouren.se) eller per post senast måndagen den 16 mars 2020
Postadress:
Mansjouren i Stockholms län
Hornsgatan 135 nb
117 28 Stockholm
 
Motioner:
Motioner skall, för att kunna behandlas på föreningsstämman, vara styrelsen skriftligen tillhanda senast måndagen den16 mars 2020
 
Rösträtt:
Medlem som betalt full medlemsavgift under år 2019 äger rätt att rösta på årsmötet.
 
Dagordning:
Enligt stadgarna samt beslut om firmatecknare
 
Övrigt:
Medlemsavgiften i föreningen för år 2020 (300 kronor) tas tacksamt emot på Mansjourens Plusgiro: 61 90 99-5 eller swish:
 
 
 
Stockholm i februari 2020
 
Styrelsen för Föreningen Mansjouren i Stockholms län

Läs hela inlägget »

Senaste nytt

Länkar

Etikettmoln

Nyhetsarkiv