Aktuellt

2020 > 03

Kallelse till ordinarie föreningsstämma  2020 i Föreningen Mansjouren i Stockholms län
 
Kallelsen gäller för den som betalt full medlemsavgift under 2019
 
Datum:
Måndagen den 23 mars 2020 klockan 18:00
Mötet beräknas pågå ca en timme
 
Plats:
Mansjourens lokaler
Hornsgatan 135 nb
117 28 Stockholm
 
Anmälan:
Den medlem som betalat medlemsavgiften under år 2019 och önskar delta på föreningsstämman måste meddela föreningens kassör detta via e-mail, (janne@mansjouren.se) eller per post senast måndagen den 16 mars 2020
Postadress:
Mansjouren i Stockholms län
Hornsgatan 135 nb
117 28 Stockholm
 
Motioner:
Motioner skall, för att kunna behandlas på föreningsstämman, vara styrelsen skriftligen tillhanda senast måndagen den16 mars 2020
 
Rösträtt:
Medlem som betalt full medlemsavgift under år 2019 äger rätt att rösta på årsmötet.
 
Dagordning:
Enligt stadgarna samt beslut om firmatecknare
 
Övrigt:
Medlemsavgiften i föreningen för år 2020 (300 kronor) tas tacksamt emot på Mansjourens Plusgiro: 61 90 99-5 eller swish:
 
 
 
Stockholm i februari 2020
 
Styrelsen för Föreningen Mansjouren i Stockholms län

Läs hela inlägget »

Senaste nytt

Länkar

Etikettmoln

Nyhetsarkiv