Aktuellt

2021

Just nu är det väldigt många som känner sig ensamma, eller som upplever att livet har kört ihop sig.

Att ha någon att prata med om sina känslor kan vara skillnaden mellan livet och död. Runt 70% av alla som tar livet av sig i Sverige idag är män. Äldre män utgör en särskilt utsatt grupp.

Vi på Mansjouren vill finnas där när vi behövs som mest. Och helst i ett tidigt skede, innan uppgivenheten blir för stor. Nu förstärker vi vår insats mot psykisk ohälsa och självmord och letar efter fler som kan bemanna vår telefonjour, bland annat under dagtid.

Uppdraget är volontärt/ideellt och du kommer få utbildning i vår samtalsmetodik, månatlig handledning samt utbildningar i relevanta ämnen.

Om Mansjouren.
Vi är en ideell förening som lyssnar och ger samtalsstöd till män som behöver prata om sin situation och hitta sin egen väg ut ur den. I nuläget erbjuder vi först och främst stöd per telefon.
Mansjouren startade 1987 och drivs helt och hållet av volontärer. Verksamheten är politiskt och religiöst obunden och bygger på gemenskap, medmänsklighet och respekt för allas lika värde. Vår verksamhet finansieras med bidrag från Stockholms stad och vissa kranskommuner, privata bidrag och medlemsavgifter.

Specifika önskemål eller information: 
Vi tror att du behöver ha en del livserfarenhet för att arbeta på Mansjouren och ser helst att du är över 25 år och gärna mycket äldre. Du ska vara en god lyssnare som delar Mansjourens värderingar om alla människors lika värde och vill arbeta för jämställdhet, solidaritet och integration. Innan du blir volontär hos oss så träffas vi på ett (coronasäkert) informationsmöte och intervju. När du blivit volontär får du en utbildning i vår samtalsmetod och introduceras till Mansjourens verksamhet. Den första tiden får du en mentor som hjälper dig att komma in i rollen.

Minimiåtagande: 
Vi vill att du kan bemanna vår telefonjour 2 timmar i veckan. Gärna under dagtid. Och helst över längre tid.

När och var genomförs uppdraget: 
Just nu är telefonjouren öppen kl 12-14 och 18-20 varje dag – men vi vill kunna bemanna stödlinjen många fler timmar om dygnet! Du kommer främst att ta emot telefonsamtal hemma, via en enkel app på din mobil. När läget tillåter det igen kommer det även finnas möjlighet att verka i våra trivsamma lokaler vid Hornstull.

 

Låter det som något för dig?
Hör av dig!

Läs hela inlägget »

Vill du delta i en studie om mäns våld mot kvinnor i nära relation utifrån ett utövarperspektiv?

Mäns våld mot kvinnor i nära relation är ett globalt samhällsproblem. Det finns mycket forskning om kvinnors upplevelser av våldet medan männens upplevelser inte uppmärksammats i lika hög grad. Då arbetet med våldsutövare är en viktig del i att motverka våldet mot kvinnor behöver även deras upplevelser uppmärksammas för att kunna nå en förändring.
 
Syftet med vår studie är att belysa våldsutövarens upplevelser och berättelser av våld i nära relation. Det behöver inte vara upplevelser av fysiskt våld utan kan även handla om psykiskt, ekonomiskt, sexuellt eller materiellt våld.
 
Studien är ett examensarbete i socionomutbildningen vid Mälardalens högskola. Studien kommer att genomföras med intervjuer under april 2021. Samtalet uppskattas ta mellan 30–45 minuter att genomföra. Vi hade gärna haft ett fysiskt möte men med hänsyn till pandemin anser vi att det är bäst att mötet sker digitalt. När du tackat ja till att ställa upp på intervjun kommer en länk till ett digitalt möte skickas. Du tackar ja till att delta genom att kontakta oss på någon av nedanstående uppgifter. 
 
Studien följer de forskningsetiska principerna enligt Vetenskapsrådet som är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Det innebär att deltagandet i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta din medverkan och även ångra deltagandet i efterhand. Du är anonym och det material som samlas in kommer endast användas för vetenskapligt syfte.
 
Vid frågor och funderingar eller om du vill ta del av vår färdiga uppsats är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare som är lektor och docent vid Mälardalens högskola. 
 
Med vänliga hälsningar 
Student:
Jenny Nyquist Davidsson
Tel: 070-039 44 51
Mail: jnn18011@student.mdh.se

Student:
Eva Lavelle
Tel: 072-029 36 74
Mail: ele18001@student.mdh.se

Handledare:
Mehrdad Darvishpour
Universitetslektor/docent i socialt arbete vid Mälardalens högskola 
Tel: 016- 15 36 86
Mail: mehrdad.darvishpour@mdh.se 
 

Läs hela inlägget »

Hejsan.

Mitt namn är Andrea Mesterbasic och jag är socionom-student på Lunds universitet. Tillsammans med min klasskompis Alexandra Odervall skriver vi en C-uppsats om kvinnors våld mot män i nära relationer.

Vår handledare Hans Knutagård hänvisade oss till Mansjouren.

Vi planerar att utföra några intervjuer med män som upplevt våld i nära relationer som skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju om sin upplevelse?

Tack på förhand och ha en fin påsk :)
Mvh, Andrea Mesterbasic och Alexandra Odervall

Om du vill ställa upp för intervju, kontakta oss på info@mansjouren.se så kopplar vi ihop er!

 

Läs hela inlägget »

Hej!

Våra namn är Emilia Nilsson och Malin Polla och vi är två studenter som studerar rättssociologi och kriminologi på Lunds Universitet. Den här terminen skriver vi vår kandidatuppsats med fokus på partnervåld utfört mot män. Vi vill undersöka våld i heterosexuella relationer utifrån en våldsutsatt mans perspektiv med fokus på normer. Därigenom vill vi både uppmärksamma våld i nära relationer mot män och tillföra kunskap om ämnet. Vi vill intervjua män över 18 år som har upplevt våld i en hetrosexuell relation, exempelvis fysiskt eller psykisk, eller män som fortfarande upplever våld av en partner. Vi skriver till er för att kunna få kontakt med möjliga intervjupersoner och undrar om ni har kontakt med män som hade kunnat vara aktuella för våra intervjuer och som skulle vilja delta. Vi skulle vara tacksamma om ni i sådana fall skulle kunna vidarebefordra förfrågan och våra kontaktuppgifter om att delta i vår undersökning till dem. 

Intervjuerna kommer att ske via videosamtal eller telefon beroende på vad intervjupersonerna föredrar och intervjuerna kommer att ta ungefär en timme. Vi vill, med intervjupersonernas tillåtelse, spela in intervjuerna så att våra resultat ska bli så verklighetsförankrade som möjligt. Vi utgår från etiska riktlinjer kring forskning, vilket innebär att allt insamlat material kommer att anonymiseras och kommer hanteras konfidentiellt. Vidare innebär det att intervjupersonernas deltagande i undersökningen är helt frivilligt och att intervjuerna kan avbrytas av intervjupersonen när som helst. Intervjupersonen kan avstå från att besvara frågor som de inte är bekväma med under intervjun.

Endast vissa delar av intervjuerna kommer att användas i den publicerade uppsatsen och resterande intervjumaterial kommer vid uppsatsens publicerande att förstöras. Om intervjupersonerna önskar får de möjlighet att läsa vår beskrivning av det som de har berättat för oss. I samband med det får intervjupersonerna en möjlighet att korrigera eventuella missuppfattningar som vi har gjort utifrån deras berättelser. Uppsatsen kommer att publiceras på Universitetets databas och kommer i samband med inlämning juni 2021 att presenteras muntligt och skriftligt.

Vi är mycket tacksamma att ni tagit er tid att läsa och ser fram emot att höra från er. 

Om ni har några frågor eller är intresserade av att delta får ni gärna kontakta oss genom kontaktuppgifterna nedan. 

Med vänliga hälsningar,

Emilia Nilsson och Malin Polla

Kontaktuppgifter: 

Emilia Nilsson 
emiliaigosta@hotmail.com 
0722335192

Malin Polla 
malin.polla@gmail.com
0722163700
 

Läs hela inlägget »

Senaste nytt

Länkar

Etikettmoln

Nyhetsarkiv