Aktuellt

EN TIMME FÖR LIVET.

Hur ser vi till barnens bästa vid en konfliktfylld separation? Och hur reagerar hjärnan på ett skadligt intag av alkohol, droger eller mediciner? Det är två av ämnena som vi kommer att prata om innan året tar slut.

Samtalen sänds som vanligt live via vår YouTube-kanal och du som deltar är varmt välkommen att ställa frågor och komma med inspel via chatten. 

För att få länken skickad till dig, anmäl dig nedan.

Torsdag, 1 december kl 18–19:
Inställt pga sjukdom, nytt datum meddelas inom kort
Liselotte Mässing och Marika Ekroth om att SEPARERA MED BARN


Separationer kan vara konfliktfyllda och innebära en massa ilska, ledsamhet och besvikelse. Finns det barn med kan de också dras in i konflikten, stå emellan och ibland användas mellan parterna.

Hur gör man för att inte låta konflikter vid separationer gå ut över barn? Vad kan jag tänka på för att göra det så bra som möjligt för barnen i en svår situation? Vad kan en separation innebära för barn och hur kan man se på situationen utifrån deras synvinkel?

Liselotte Mässing och Marika Ekroth är socionomer, psykoterapeuter och familjerådgivare och arbetar på Familjerådgivningen i Stockholm. De har fördjupat sig i barn och separationer i boken ”Föräldraguide vid separation: med barnet i fokus” och kommer dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper 1 december kl 18-19.

Måndag, 12 december kl 18–19:
Ingemar Sköld om DEN BEROENDE HJÄRNAN


På vilket sätt kan ett skadligt intag av alkohol, droger eller mediciner göra hjärnan sjuk? Vilka metoder fungerar bra för att läka ett sådant kemiskt beroende? Och hur påverkas anhöriga och hoppet om möjlig förändring?

Ingemar Sköld är specialist i psykiatri och en av Sveriges mest erfarna beroendeläkare. Han har i många år arbetat med olika beroendetillstånd på Mariakliniken i Stockholm, där han var medicinskt ansvarig för unga vuxna, cannabisprogrammet och beroende-bipolär-gruppen. Han arbetar just nu som Överläkare på psykiatriska kliniken i Gävle och som konsultläkare mot flera institutioner och behandlingshem.
 
Han har varit med i flera Tv-produktioner från Robinson till nu senast Behandlingen som gick 2021 på Discovery/5 och vann Kristallen som bästa livsstilsprogram. Våren 2023 startar han och hans fru Sofia ’Orrabackens’ som är en kursgård för återhämtning.
 


Här hittar du korta klipp med highlights av våra tidigare sändningar:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0tGBspQdKvQdrCwLSYDjh_gEsoUBKiYg
 

Anmäl dig här:Såhär hanterar vi dina personuppgifter

Samtalsserien "En timme för livet" finansieras med bidrag från Stockholms Stad inom vår satsning "Fristad 2" med syftet att minska risken för självmord. Runt 70% av alla som tar sitt liv idag i Sverige är män. Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland män 15-44 år. En förklaring till detta är att män i stor utsträckning inte söker professionell hjälp för psykiska hälsoproblem. Vi på Mansjouren vill därför göra allt vi kan för att minska självmorden.

Läs hela inlägget »

EN TIMME FÖR LIVET.

Nu på måndag får vi lära oss hur vi bygger tillitsfulla relationer, och på torsdag närmar vi oss de stora och små trauman som vi bär på. Samtalen sänds som vanligt live via vår YouTube-kanal och du som deltar är varmt välkommen att ställa frågor och komma med inspel via chatten. 

För att få länken skickad till dig, anmäl dig nedan.
 

Måndag, 22 augusti kl 18–19:
Liria Ortiz om TILLITSFULLA RELATIONER


Att ha olika typer av relationer till andra människor är inte enkelt för någon, särskilt inte i relationen till vår partner. Vad som kan försvåra är att vi ibland även har svårt att ha en bra relation med oss själva.

Liria Ortiz, psykolog, författare och föreläsare kommer att berätta om vad det är som gör att det ibland blir svårt och om vägen till att lyckas bättre med våra relationer. Vad är orsaken till att relationerna inte känns tillitsfulla? Vad behöver man göra för att bygga upp tillit? Vad bör man undvika att göra?

Liria har fått olika priser bland annat Stora Psykologpriset 2017 och förekommer i media som expert i motivation och relationer.


-> Titta på inspelningen

Torsdag, 25 augusti kl 18–19:
Anneli Svensson om TRAUMA

 
Separationer, svåra besked, upplevelser av mobbning och våld – vissa händelser kan skaka om våra liv i grunden. Vad är det som krävs för att kunna bearbeta det det som hänt, läka och komma vidare?

Anneli Svensson, socionom och leg. psykoterapeut, är en av initiativtagarna till RFSL:s Brottsofferjour. Sedan 2010 arbetar hon som privatpraktiserande psykoterapeut. Anneli är bl.a drivande i utvecklingen av psykologisk behandling av personer utsatta för hatrelaterade trauman, såväl i Sverige som internationellt.

Anneli kommer att föreläsa och samtala med oss om hur vi kan närma oss de stora och små trauman som vi bär på och som på olika sätt påverkar våra liv.


-> Titta på inspelningen


Här hittar du korta klipp med highlights av våra tidigare sändningar:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0tGBspQdKvQdrCwLSYDjh_gEsoUBKiYg

 

Anmäl dig här:


Samtalsserien "En timme för livet" finansieras med bidrag från Stockholms Stad inom vår satsning "Fristad 2" med syftet att minska risken för självmord. Runt 70% av alla som tar sitt liv idag i Sverige är män. Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland män 15-44 år. En förklaring till detta är att män i stor utsträckning inte söker professionell hjälp för psykiska hälsoproblem. Vi på Mansjouren vill därför göra allt vi kan för att minska självmorden.

Läs hela inlägget »

Föreningsstämma
Dagordning
Förslag
1. ordföranden öppnar mötet
2. Val av mötesordförande och sekreterare
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
4. Upprop och fastställande av röstlängd
5. Fråga om mötet utlysts i laga ordning
6. Fastställande av dagordning
7. Verksamhetsberättelse inkl ekonomisk årsredovisning
8. Revisionsberättelse
9. Frågor till styrelsen
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fråga om arvoden för det gångna verksamhetsåret
12. Fastställa medlemsavgifter för år 2021
13. Fastställa Verksamhetsplanen för år 2021
14. Fastställa budget för år 2021
15. Fastställa ansvarsfördelning för styrelse och funktionärer
16. Val av styrelse, ordförande och kassör samt firmatecknare
17. Val av revisor
18. Val av valberedning två personer varav en sammankallande
19. Motioner och frågor från medlemmar
20. Övriga frågor
21. Mötet avslutas

Läs hela inlägget »
Etiketter: dagordning

Kallelse till ordinarie föreningsstämma  2022 i Föreningen Mansjouren i Stockholms län
 
Kallelsen gäller för den som betalt full medlemsavgift under 2021
 
Datum: Tisdagen den 12 april 2022 klockan 18:00
Mötet beräknas pågå ca en timme
 
Plats:
Mansjourens lokaler
Hornsgatan 135 nb
117 28 Stockholm
 
Anmälan:
Den medlem som betalat medlemsavgiften under år 2021 (medlem=300 kr, volontär=100 kr) och önskar delta på föreningsstämman måste meddela föreningens kassör detta via e-mail, (janne@mansjouren.se) eller per post senast tisdagen den 5 april 2022
Postadress:
Mansjouren i Stockholms län
Hornsgatan 135 nb
117 28 Stockholm
 
Motioner:
Motioner och frågor till styrelsen skall, för att kunna behandlas på föreningsstämman, vara styrelsen skriftligen tillhanda senast tisdagen den 5 april 2022
 
Rösträtt:
Medlem som betalt full medlemsavgift under år 2021 (medlem=300 kr, volontär=100 kr) äger rätt att rösta på årsmötet.
 
Dagordning:
Enligt bifogade förslag
 
Övrigt:
Medlemsavgiften i föreningen för år 2022  (300 kronor) tas tacksamt emot på Mansjourens
Plusgiro: 61 90 99-5 eller swish: 1231 898 899
 
 
 
Stockholm i mars 2022
 
Styrelsen för Föreningen Mansjouren i Stockholms län

Läs hela inlägget »
Etiketter: årsstämma årsmöte

Behöver du nya redskap för att tämja livet?

Mansjouren har fått möjlighet att fortsätta producera vår omtyckta samtalsserie "En timme för livet" även i år. Vi vill ge dig som har det kämpigt eller vill utvecklas som människa, nya perspektiv på din livssituation. 

Nu under våren bjuder vi in till nya livesända samtal om frågor och problem som många av oss brottas med: Hur kan vi hitta livsglädjen i mörkret? Kommer jag någonsin lyckas tycka om mig själv igen? Var börjar egentligen ett beroende? Och är det verkligen så hemskt att bli gammal?

Samtalen hålls digitalt på YouTube. Återigen finns det möjlighet att ställa frågor i chatten, som raderas efter sändningen för att skydda din integritet. Deltagandet är gratis, men vi ser gärna att du stödjer oss genom att bli medlem i Mansjouren eller swisha en gåva.
 

Program:

Torsdag, 17 mars kl 18-19: 
Olle Carlsson om HOPP & LIVSMOD – Var kan vi hitta tröst och kraft när livet inte blir som vi tänkt oss?

Olle är prästen som fick människor att vallfärda till kyrkan under sina år i Katarina församling. Men när han ville skapa en större existentiell mötesplats fick det inte plats. Då gick han vidare på egen hand och startade
Kontempel.

Olle kommer att beskriva hur man kan finna sig själv och skapa livsmod även fast livet ibland känns svårt.

>> Titta på inspelningen

Torsdag, 7 april kl 18-19:
Madeleine Swartz om SJÄLVRESPEKT –Hur blir jag bättre på att hitta mina gränser och slippa skuld och skam?

Madeleine har lång erfarenhet av att arbeta med medberoende och beroendeproblematik, hon är författare till boken "Res Dig! Läk ditt medberoende" som ligger till grund för ett system av terapi, kurser, utbildning och föreläsningar. Hon medverkar i ett forskningsteam som fördjupar sig i sambandet mellan utmattningssyndrom och medberoende och har medverkat i utvecklingen av program hos en rad öppenvårdsinstitutioner. Hennes spetskompetens ligger i hur barnen påverkas i den dysfunktionella familjen och hur det påverkar barnens självrespekt hela livet.

Madeleine kommer att tala om vad självrespekt betyder och hur arv och miljö formar oss som barn och skapar den skam/skuld vi kan bära på som i sin förlängning kan leda till olika typer av beroenden.


>> Titta på inspelningen

Torsdag, 5 maj kl 18-19:
Katarina Lindblad om ÅLDRANDE & MANLIGHET – Vilken sorts man ska jag vara resten av mitt liv?

Katarina är musikterapeut och fil.dr. på en avhandling om äldre män, musik och välbefinnande. Föredrag och samtal kommer handla om hur identitet och självbild kan påverkas av åldrandet, om maskulinitetsnormer, om hjälpsökande och om musik som livlina.


>> Titta på inspelningen

Anmäl dig här:


Såhär hanterar vi dina personuppgifter

Samtalsserien "En timme för livet" finansieras med bidrag från Stockholms Stad inom vår satsning "Fristad 2" med syftet att minska risken för självmord. Runt 70% av alla som tar sitt liv idag i Sverige är män. Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland män 15-44 år. En förklaring till detta är att män i stor utsträckning inte söker professionell hjälp för psykiska hälsoproblem. Vi på Mansjouren vill därför göra allt vi kan för att minska självmorden.

Läs hela inlägget »

Senaste nytt

Länkar

Etikettmoln

Nyhetsarkiv