ÅLDRANDE & MANLIGHET | Vilken sorts man ska jag vara resten av mitt liv?

Katarina Lindblad är musikterapeut och fil.dr. på en avhandling om äldre män, musik och välbefinnande. I filmen nedan pratar hon om hur identitet och självbild kan påverkas av åldrandet, om maskulinitetsnormer, om hjälpsökande och om musik som livlina.

(Inspelning från 5 maj 2022)