BEROENDE, MEDBEROENDE, SJÄLVRESPEKT | Hur kan jag hitta mina gränser och slippa skuld och skam?

Madeleine Swartz har lång erfarenhet av att arbeta med medberoende och beroendeproblematik. Hennes spetskompetens ligger i hur barnen påverkas i den dysfunktionella familjen och hur det påverkar barnens självrespekt hela livet.

I filmen nedan talar Madeleine om vad självrespekt betyder och hur arv och miljö formar oss som barn och skapar den skam/skuld vi kan bära på som i sin förlängning kan leda till olika typer av beroenden.

(Inspelning från 7 april 2022)