SORGBEARBETNING  |  Jag saknar hen så mycket. Hur kan jag gå vidare?

I filmen nedan ger oss Anders Magnusson, grundare av Svenska institutet för sorgbearbetning, verktyg vid sorg, kris eller förändringsprocesser.

(Inspelning från 12 oktober 2021)