TRAUMA | Kan jag bli fri från det jag upplevt?

Separationer, svåra besked, upplevelser av mobbning och våld – vissa händelser kan skaka om våra liv i grunden. Vad är det som krävs för att kunna bearbeta det det som hänt, läka och komma vidare?

I filmen nedan föreläser och samtalar Anneli Svensson, socionom och leg. psykoterapeut,  med oss om hur vi kan närma oss de stora och små trauman som vi bär på och som på olika sätt påverkar våra liv.

(Inspelning från 25 august 2022)