Jag vill veta mer om...

Dumpa det gamla bagaget!

Att släppa taget om invanda mönster eller det som har hänt är inte alltid så lätt. Sorgbearbetningsmetoden kan hjälpa till att skapa en positiv förändring i livet. Hör Anders Magnusson, som själv har gått igenom spektakulärt mycket i livet, berätta om vad du kan göra och hur du kan tänka.

Filmklippets längd: 10 minuter
Att bli nykter och drogfri är det bästa som hänt mig, men samtidigt en av mina största förluster. – Anders Magnusson

Läs transkriberingen om du föredrar att läsa framför att lyssna

Sorgebearbetning handlar om att försonas med sig själv och sina minnen – här och nu. Igår eller imorgon finns inte och vi behöver dumpa bagaget och förlåta oss själva och andra för att komma vidare. 

Du bearbetar dina känslor gentemot någon du har, eller har haft, en relation med. Anders berättar att känslor uppstår i relationer och för att de ska fullbordas behöver de kommuniceras. Ofullbordade känslor kan skapa ett sårigt inre. För att läka relationen skriver man ett fullbordansbrev och läser upp högt. Även om personen man skrivit brevet till inte hör, har man kommunicerat sina känslor och på så sätt fullbordat dem. Det skapar läkning.

Börjar du känna dig redo att dumpa något som du länge har burit på?

Ring vår telefonjour, så pratar vi om det.

 

Vilket ämne vill du utforska härnäst?

alkohol, beroende, droger, livskris, missbruk, skam, sorg