Jag vill veta mer om...

Hur påverkas pojkar och män av hederskultur?

Det pratas ofta om flickor som begränsas av hedersnormer, men även pojkar och män som får i uppgift att begränsa sina kvinnliga anhöriga begränsar därmed sig själv. Man är samtidigt offer och förövare och ofta börjar dynamiken redan i förskolan. Hör Devin Rexvid, forskare inom hedersrelaterat våld, berätta.

Filmklippets längd: 10 minuter
Han är både offer för pappas aggression, och han kan också bli förövare gentemot närstående kvinnor med syfte att "hålla dem i schack". – Devin Rexvid

Läs transkriberingen om du föredrar att läsa framför att lyssna

”Har du ingen koll på din syster så är du ingen riktig man.” Hedersbegreppet uttrycks som mäns rätt till respekt, vilket förenklat innebär kontroll över kvinnors sexualitet. Det skapar en form av ”utvidgad kroppslighet” och innebär en tuff uppgift som många män är pressade till att ta sig an, dels för att skydda sig själva från social död, dels för att skydda sin familj. För män som vuxit upp i en hederskultur är hedern är viktigare än allt annat.

Pappas förlängda arm. Många pojkar lär sig tidigt att de ska kontrollera och bestraffa sina mödrar, systrar och kvinnliga kusiner. De tvingas att utöva förtryck och våld, de tvingas bli förövare. I värsta fall tvingas de att mörda någon. Om de misslyckas med sin uppgift kan de själva utsättas för bestraffning av sina manliga anhöriga.

Välj dig själv och lev ditt eget liv! Det är Devins tydliga råd till unga män som vill lämna en hederskontext. Ställ dig själv frågan om du skulle vara beredd att byta liv med dina kvinnliga familjemedlemmar. Om inte, varför inte då? Frihet skapas genom att inte utöva förtryck och våld. Han rekommenderar också att söka inspiration från andra män som har lyckats att ta sig ur hederskulturen, som den danska författaren Ahmad Mahmoud, som har skrivit boken Om att överleva – ett vittnesmål om hedersvåld och förtryck.

Vad händer i dig när du lyssnar på Devins berättelser om hedersnormen?

Ring vår telefonjour, så pratar vi om det.

Vilket ämne vill du utforska härnäst?

barn, beteende, familj, frustration, manlighet, medberoende, relationer, svartsjuka, våld