Jag vill veta mer om...

Ilskeskalan – hur ser din ut?

Okontrollerad ilska kan förstöra relationer och orsaka stora problem i livet. Det positiva är att du kan lära dig att vara förberedd när de överväldigande känslorna kommer. Försök att rikta uppmärksamheten inåt istället för utåt.

Filmklippets längd: ca 4 minuter
När man lugnat ner tankarna kan man hitta hur det började. – Susanne Hansen, RVC Väst

Läs transkriberingen om du föredrar att läsa framför att lyssna

Inte utan förvarning. Ilskan kan få oss att göra saker som vi sedan ångrar – men den kommer inte utan förvarning. Det vet behandlarna från Relationsvåldscentrum Väst, som är vana vid att jobba både med utsatta och utövare av våld.

Ilskeskalan är ett verktyg som kan hjälpa dig att förstå och hantera din ilska. Skalan sträcker sig från 1 till 6 och representerar olika stadier av hur ilskan känns, som är individuella.

Börja med att utforska. Vad gör du, och hur känns det i kroppen vid varje nivå? I början är du kanske bara lite irriterad. Och i sista steget svartnar det totalt, du är tokig.

Lär känna din ilska. Genom att lära känna hur just din resa uppför och nerför skalan ser ut och känns, kan du utveckla strategier för att förhindra att din ilska når en farlig nivå. Om du känner igen dina reaktioner tidigt, så kanske du slipper explodera nästa gång.

Kan du känna en upptrappning av ilskan eller ser du bara rött?

Ring vår telefonjour, så pratar vi om det. Mansjouren erbjuder även parsamtal.

Vilket ämne vill du utforska härnäst?

familj, frustration, hjälplöshet, ilska, relationer, skam, skuld, svartsjuka, våld