Jag vill veta mer om...

Ingen är så ensam som han eller hon tror.

När vi möter motgångar i livet är vi ganska bra på att trösta oss själva – kanske med mat, shopping eller olika sorters distraktioner. Men när livet går sönder på riktigt, när något allvarligt händer, vad hjälper då? Hör Olle Carlsson, som själv varit med om mycket, berätta.

Filmklippets längd: 10 minuter

Läs transkriberingen om du föredrar att läsa framför att lyssna

Vad är det som har kommit mellan dig och livet? Vad hindrar dig från att leva det liv du vill leva och att vara den du vill? Enligt Olle är det en viktig nyckel är att identifiera vad som egentligen gör ont i ditt liv och sätta ord på dina upplevelser, helst tillsammans med andra.

Utmana ytligheten. Olle berättar att det finns en brist på äkta samtal och sammanhang i dagens samhälle, vilket kan leda till att många känner sig ensamma. Att våga tala om djupare känslor och allt som som hör livet till är avgörande för att skapa en mer meningsfull tillvaro.

Om du känner dig maktlös, våga be om hjälp. När livet känns som svårast är det viktigt att ta hjälp av andra. Det är ett stort steg, men att hitta gemenskap och sammanhang, till exempel i stödgrupper, är avgörande för att hantera livskriser. Ingen är så ensam som han eller hon tror och det finns alltid ljus – även i de mörkaste stunderna.

När livet går sönder på riktigt är vi inte starka ensamma, utan vi behöver våga be om hjälp. – Olle Carlsson

Behöver du stöd i att gå från svårmod tillbaka till livsmod?

Ring vår telefonjour, så pratar vi om det.

Vilket ämne vill du utforska härnäst?

depression, ensamhet, hjälplöshet, isolering, livskris, nedstämdhet, självkänsla, söka hjälp