Jag vill veta mer om...

När livet blir outhärdligt och självmordstankarna kommer

Om du befinner dig i en mörk period av ditt liv kan det verka som att självmord är det enda sättet att få stopp på ditt psykiska lidande. Men det finns många vägar som leder tillbaka till livet. Det börjar med att våga berätta om du mår dåligt, eller att våga fråga om du är orolig för någon i din närhet.

Filmklippets längd: 9 minuter
Den suicidala perioden är ofta ganska kort, kanske 10 eller upp till 20 minuter. Och det handlar många gånger om att försöka stå ut och ta sig igenom den. För vi vet att saker och ting förändras. – Rickard Bracken

Mår du dåligt? Våga berätta för någon.

Att våga berätta för någon om att du mår dåligt är svårt, men det kan göra skillnad. Att ta det stegvis gör det lättare och kan leda till att du får den hjälp du behöver.

Ta det första steget:
Att bryta tystnaden kan spräcka den isolerande bubblan som dåligt mående kan innebära.

Ge dig själv en paus:
Att dela med dig av hur du mår kan ge dig en paus från negativa tankar som går runt, runt.

Se saker från ett annat perspektiv:
Genom att prata med andra kan du se situationen med andras ögon.

Identifiera problem:
Att sätta ord på dina problemen kan göra dem lättare att greppa och gör någonting åt.

Återupptäck glädjen:
Försök hitta tillbaka till det som gör dig glad med hjälp av personer i din närhet. Lyft blicken ifrån det som är svårt ett ögonblick.

Var snäll mot dig själv:
Behandla dig själv så som du skulle behandla en vän och var snäll.

Sök professionellt stöd:
Börjar du planera hur du ska förverkliga dina självmordstankar så är det bra att söka professionell hjälp. Är det svårt att ta kontakt? Be någon i din närhet att stötta dig.

Filmklippets längd: 11 minuter

Läs transkriberingen om du föredrar att läsa framför att lyssna

Är du orolig för någon? Våga fråga.

90 procent av de som gör ett självmordsförsök gör det inte igen. I det finns det ett hopp.. Självmord handlar ofta om en smärta i stunden som man vill ta sig ur. Den smärtan behöver man hjälp att stå ut med. I det kan människor i ens närhet hjälpa till. Stunden man är självmordsbenägen är för de flesta 10-20 min. I stunden av smärta finns också livsviljan. Genom att vara där, visa att man bryr sig och spräcka ensamhetsbubblan kan man stärka den livsviljan.

Män och självmord. Varje år dör 1 500 människor av självmord i Sverige – 70 procent av de som tar livet av sig är män. Så är det inte enbart i Sverige utan runt om i världen. Varför det är så vet man inte, men vad det innebär att vara man och manlighet spelar troligen en viktig roll.

Man tror att man ska vara stark och inte be om hjälp, man är sämre på att uttrycka känslor, man har färre nära vänner och mindre nätverk samt drabbas hårdare av statusförlust som att förlora sitt jobb. Till det är vården sämre på att upptäcka depression hos män som kan ta sig andra uttryck än hos kvinnor. Fler män på landsbygden begår självmord än män i städerna. Allt detta spelar in i att fler män begår självmord. Självmord är en hopplöshetens sjukdom och kommer av känslan av att det inte finns någon framtid. Självmord kan förebyggas genom att skapa hopp, både på samhällsnivå och bland individer.

Att det finns någon där som lyssnar och hjälper en igenom den akuta fasen är avgörande. För sida vid sida med smärtan och att inte stå ut, så finns också livsviljan. – Rickard Bracken

Hur stark är din livsvilja idag?

Ring vår telefonjour, så pratar vi om det.

Vilket ämne vill du utforska härnäst?

ältande, depression, ensamhet, hopplöshet, lidande, livskris, nedstämdhet, självmord