Jag vill veta mer om...

Nedstämdhet och depression hos män

Många män kan känna mycket skam när de är deprimerade, eftersom det är ett så kraftlöst, omanligt tillstånd. Musikterapeuten Katarina Lindblad betonar vikten av att förstå och bemöta depression hos män på rätt sätt.

Filmklippets längd: ca 3 minuter

Läs transkriberingen om du föredrar att läsa framför att lyssna

Vad är problemet med depression hos män? Katarina vet att depression ofta beskrivs på sätt som går rakt emot allt vad maskulinitet är. Att vara orkeslös, känna meningslöshet, maktlöshet, trötthet, sorgsenhet. Men vi vill ju ha kraft och vara starka! Så det är inte så konstigt att många män drar sig för att gå till vården och säga ”Hallå, jag är deprimerad”.

Depression är definierad utifrån symptom som kvinnor upplever, men den kan ta sig helt andra uttryck hos män. Aggressivitet, ilskeutbrott, självmedicinering med alkohol, självvald isolering, till exempel. Och även om du identifierat din depression och om du faktiskt sökt hjälp för den så kanske du inte inte kände att du fick det bemötandet du behövde?

Är jag deprimerad eller är det något annat? Tecken kan vara att du plötsligt tappar intresset för saker du tidigare varit intresserad av, känner dig maktlös, upplever hopplöshet, har svårt att sova, får ont i magen, får hjärtklappning, blir irriterad, blir aggressiv eller börjar dricka för mycket. Många män sätter det också i kroppen.

Man kan känna sig tom och ledsen men inte förstå att det är en depression man har. – Katarina Lindblad

Har du känt dig kraftlös eller nedstämd på sistone?

Ring vår telefonjour, så pratar vi om det.

Vilket ämne vill du utforska härnäst?

åldrande, beroende, depression, ensamhet, hälsa, ilska, manlighet