Jag vill veta mer om...

Om beteenden som skadar relationer och den inre upptrappningen

Knuffa. Kasta saker. Dra i håret. Säga något kränkande. Gå över partnerns gränser. Destruktiva beteenden kan se väldigt olika ut, men en sak har alla gemensamt: De sätter djupa spår i relationen.

Vad händer i dig när du hamnar i en konfliktsituation, till exempel när du känner dig trängd, anklagad eller kritiserad? Hur du reagera i sådana situationer har en stark påverkan på det känslomässiga klimatet i din relation eller familj. Är det kallt eller varmt, tryggt eller ortyggt? Hur har det utvecklats över tiden?

Från ”idiot” till ”hora”, från knuff till stryptag. Du kanske känner att du på något sätt har blivit fysikst där hemma, kanske sagt eller gjort någonting som du vet var elakt som du ångrat efteråt. Många kan även uppleva en upptrappning över tid, som om destruktiva beteenden slår rot och blir värre. Tack och lov så kan vi närma oss dessa beteenden redan idag och se efter vad det egentligen är som händer – i dig, i rummet, i partnern, i barnen.

Känner du igen dig i något? De tre korta filmerna nedan ger dig ett tillfälle att reflektera över hur nyanserna och upptrappningen av beteenden kan se ut i ditt liv.

Psykologen Dan Rosenqvist har lång erfarenhet i att hjälpa människor att identifiera beteenden som skadar för att återställa tryggheten i relationen.

Filmklippets längd: 20 minuter

Såhär kan den inre upptrappningen kännas

Innan en person tar till ett aggressivt och våldsamt beteende har det ofta hänt en rad saker inom honom eller henne. Det sker en inre upptrappning, som löper på genom sårbarhet, ilska och agressiva impulser.

För att slippa känslor av hjälplöshet och svaghet så trycker man undan dem och släpper istället in ilskan som ger en känsla av styrka och kontroll. Här kan en enkel trigger leda till att man tar till våld.

Tänk dig att du klättrar uppför ett isberg. Minst två tredjedelar av isbergets massa ligger under vattenytan, dolt för blotta ögat. Det är bara du som kan känna vad som pågår där nere. Hur ser den första triggern ut, och vad får dig att börja klättra längre och längre uppåt, för att kanske till slut ta till ett våldsamt beteende?

Filmklippets längd: 13 minuter

Del 2: Tryckkokaren och en kortsiktig lättnad

Innan man tar till våld så har en inre spänning byggts upp. Känslan av sårbarhet trycks undan och ersätts av kränkthet, ilksa och hämndlust. Du kan känna dig som en tryckkokare. Att agera ut kan då göra att den obehagliga spänningen släpper och du kortsiktigt känner sig stark, upprättad och i kontroll.

Titta på filmen nedan. Känner du igen dig i resan från liten och svag till stor och i överläge – och i skammen som följer som ett brev på posten?

Filmklippet längd: 17 minuter

Att skjuta undan problemet eller att äga sitt beteende

Efter våldet kommer ofta skam och skuld över vad man gjort. Hur hanterar man dem? Det ligger nära att skjuta undan sina känslor och förminska det som har hänt, lägga över det på den utsatta, överkompensera, eller försöka slippa ta tag i problemet på andra sätt.

Alternativet är att våga titta närmare på det man gjort, ta ansvar för det och söka sig till samtal och hjälp för att förändra beteendemönstren. Det kan vara första steget mot ett tryggare klimat i relationen – både för sig själv och för dem man älskar.

Vad väcker filmerna i dig?

Ring vår telefonjour, så pratar vi om det.

Vilket ämne vill du utforska härnäst?

barn, beteende, familj, ilska, kärlek, relationer, separation, skam, skuld, svartsjuka, våld