Jag vill veta mer om...

Relationsproblem och brist på tillit

"Lita inte på den här personen!" Har du varit med om att du plötsligt känt såhär, på bekostnad av er relation? Psykologen och psykoterapeuten Liria Ortiz säger: Ge personen en chans, tillit är en process.

Filmklippets längd: 10 minuter
Lyssna på dina känslor, men lita inte 100% på dem. Ibland kommer de från det förflutna och har ingenting med nuet att göra. – Liria Ortiz

Läs transkriberingen om du föredrar att läsa framför att lyssna

Om jag har en föreställning om att andra vill mig illa och kommer att göra mig besviken, så kommer jag tyvärr ofta att välja den typen av personer för att bekräfta min bild, säger Liria. Men den goda nyheten är att mönstren går att bryta. 

Tillit tar tid att växa fram. Vi ska inte heller hamna i fällan att ”jag borde lita på den och den.” Enligt Liria ska man inte känna några sådana krav. Med just dina erfarenheter kan det vara klokt att vara lite försiktig.

Lyssna på dina känslor, men våga ifrågasätta dem. Vi människor är ofta starkt präglade av tidigare erfarenheter. Dina känslor är till för att hjälpa, men ibland kan de lura dig. Det viktiga är att säga vad du vill och behöver, se hur den andra reagerar, och sedan bestämma om du kan lita på personen. Ta det lugnt och låt tilliten växa naturligt.

Den andra kan inte läsa dina tankar, även om ni är jättekära eller känt varandra hela livet. Du behöver kommunicera vad det är du vill och behöver innan den andre kan göra något, vet Liria.

Hur påverkar dina egna erfarenheter ditt sätt att skapa förtroende i relationer?

Ring vår telefonjour, så pratar vi om det.

På Liria Ortiz hemsida hittar du hennes utbildningar, böcker och mer:

Vilket ämne vill du utforska härnäst?

ensamhet, familj, frustration, kärlek, kommunicera, självkänsla, svartsjuka, tillit