Jag vill veta mer om...

Saknar du, som så många andra män, den där riktigt nära vännen?

Musikterapeuten Katarina Lindblad har gjort studier om män, sociala sammanhang och välbefinnande. Vi är gjorda för att behöva varandra. Att samlas runt ett gemensamt intresse och göra något som känns meningsfullt kan vara ett sätt att få kontakt.

Filmklippets längd: 10 minuter
En av de främst normerna för män är att vara rationell och kontrollerad, att inte visa svaghet och inte söka hjälp – framförallt inte för psykisk hälsa. – Katarina Lindblad

Läs transkriberingen om du föredrar att läsa framför att lyssna

Är alla maskulinitetsnormer negativa eller finns det positiva? Det är en fråga värd att utforska för att förstå de olika aspekterna av hur könsroller formar vårt beteende och välmående. Många män tar inte kontakt med sjukvården när de mår dåligt, vilket gör att man missar den psykiska ohälsan bland män.

Män och kvinnor umgås på olika sätt. Män samlas kring ett intresse, en aktivitet, och det kan ta tid att bli nära vänner. Den sociala dynamiken varierar och att förstå dessa skillnader kan bidra till starkare och mer meningsfulla relationer.

Det tar tid att öppna upp. Trots att sociala nätverk kan vara omfattande, kan det saknas en djupare, personlig anknytning som är viktig för det emotionella välbefinnandet. Kanske är detta en av de utmaningar många män står inför när det gäller att dela sina känslor och bekymmer med andra.

Det är viktigt att hitta någonting som skapar mening. – Katarina Lindblad

Depression är definierad utifrån symptom som kvinnor upplever, men den kan ta sig andra uttryck hos män. Man kan till exempel bli aggressiv, isolera sig, skämmas, börja dricka mm. Det är viktigt att erkänna och förstå dessa unika manifestationer.

Självvald isolering är ett tecken på depression och det kan vara farligt. Att vara medveten om dessa signaler är avgörande för att kunna erbjuda hjälp i tid. Ibland kan berättelser som ”En man som heter Ove” ge insikter i ensamhetens och depressionens komplexitet. När livet blir lite tomt, du tappar initiativförmåga och allt känns hopplöst, då är det viktigt att uppmärksamma dessa känslor och söka stöd när det behövs. Men du behöver faktiskt inte alltid söka professionell hjälp – det kan räcka att träffa andra för att göra saker tillsammans med.

Sitter du ofta ensam och skulle behöva lite stöd på vägen till ett nytt socialt sammanhang?

Ring vår telefonjour, så pratar vi om det.

 

Vilket ämne vill du utforska härnäst?

åldrande, depression, isolering, manlighet, nedstämdhet, pension, vänskap