Jag vill veta mer om...

Skilsmässa & vårdnadstvist: Hur fungerar det, vad kan jag göra?

Vid vårdnadstvist behöver du vara beredd på att bli angripen, att den som stått dig närmast talar illa om dig och att myndigheter inte alltid håller med dig. Advokaten Nicolaus Rubenssons råd vid en vårdnadstvist är att "go with the flow", det vill säga följa med i det som sker utan att bli panikslagen.

Filmklippets längd: 10 minuter

Läs transkriberingen om du föredrar att läsa framför att lyssna

Rätten ska se till barnets bästa. Får man inte träffa sitt barn under vårdnadstvisten kan man vid behov ta det vidare till rätten. Som vårdnadshavare har man en skyldighet att uppmuntra kontakt med den andra vårdnadshavaren. Nikolaus råd vid en vårdnadstvist är att sitta lugnt i båten och ”go with the flow” dvs. följ med i det som sker utan att bli panikslagen. Skulle tvisten leda till att du inte får vårdnad ska du komma ihåg att möjligheten till att få träffa ditt barn finns så länge era hjärtan slår och ett umgänge kan se ut på många olika sätt.

Även om det kan kännas svårt: Försök att sitta lugnt i båten. – Nicholaus Rubensson

Det är vanligt att känna stor förtvivlan och hopplöshet vid en vårdnadstvist. Vi finns här för dig om du vill lätta ditt hjärta.

Om du däremot behöver juridisk rådgivning, kan vi tipsa om att kontakta en kunnig advokat, till exempel:

Nicolaus RubenssonAdvokatlaget, eller Seher Nuredini och Dalia AhmadAdvokatfirman Invictus

Vilket ämne vill du utforska härnäst?

barn, familj, hjälplöshet, separation, skilsmässa, våld, vårdnadstvist