Jag vill veta mer om...

Vad krävs för att läka en beroende hjärna?

Belöningarna som hjärnan får av narkotika eller alkohol är skyhöga. Vid ett beroende "kidnappas" hjärnan av en primitiv del och det viktigaste blir att få sin drog. Vi måste enligt läkaren och psykiatrikern Ingemar Sköld förstå kraften i detta för att förstå beroendet. Det positiva är att det finns goda möjligheter till hjälp.

Filmklippets längd: 10 minuter

Läs transkriberingen om du föredrar att läsa framför att lyssna

Substanser ger skyhöga belöningsnivåer. Ingemar visar hur dopaminnivåerna i hjärnan höjs på naturligt sätt genom t ex mat eller sex. Jämför man däremot de nivåhöjningarna med de som kommer genom narkotika eller alkohol är de små. Att belöningen från narkotika är så många gånger högre än naturliga belöningar är enligt Ingemar avgörande för att kunna förstå och prata om beroendesjukdomar utan att skuldbelägga.

Genetiken är huvudorsaken bakom beroenden. Ingemar berättar att bland de som testar alkohol blir lite mindre än 10 procent beroende. Anledningen till beroendet är flera, men viktigt är genetiken. Har man missbruk i släkten finns riskfaktorer för att själv hamna i beroende. 

Två avgörande år. Chanserna att bli frisk från en beroendesjukdom är goda. Enligt Ingemar handlar missbruksbehandling framförallt om att skjuta återfallet framåt och kan man göra det i minst två år så är det ca 90 procent som inte återfaller igen. Tolvsteg, motiverande samtal, KBT eller läkemedelsbehandling – enligt Ingemar har de fyra olika behandlingsformerna ungefär samma evidens.    

Det finns bra hjälp att få och goda möjligheter till läkning. Det viktigaste är att börja med en behandling, inte vilken man börjar med. – Ingemar Sköld

Känner du att den kloka delen i din hjärna oftast är i kontroll, eller ”kidnappas” den lätt?

Ring vår telefonjour, så pratar vi om det.

Vilket ämne vill du utforska härnäst?

alkohol, beroende, beteende, droger, missbruk