Jag vill veta mer om...

Hur blir jag av med min ångest – går det ens?

Vi människor har en otrolig talang för att bli rädda, oroa oss och ha ångest, vet psykoterapeuten och författaren Jonas Ramnerö. Ofta leder det till att vi undviker sådant som vi egentligen tycker om. Går det att slippa besvärliga känslor och tankar?

Filmklippets längd: 10 minuter
Fokusera inte för mycket på att bli av med din ångest. Släpp in så mycket som möjligt av livet istället. – Jonas Ramnerö

Läs transkriberingen om du föredrar att läsa framför att lyssna

“Det finns ingen anledning till panik!” Tänk om den skylten plötsligt skulle tändas när du sitter på tunnelbanan. Hur skulle det kännas? Det här går inte att bortse ifrån med oss människor. Även om det i grund och botten är helt lugnt omkring oss så kan vi tänka: vad är det för fel nu då? 

“Men, tänk om …“ Att vilja undvika obehag är universellt. Unikt för människan är att obehaget som uppkom i en situation kan överföras till rädsla och oro för många andra situationer. Genom språket kan vi sätta in vår oro i komplexa berättelser och vi föreställer oss att något hemskt ska hända. Det många känner ångest inför är oftast inte sådant de upplevt, utan sådant man är rädd eller orolig för ska hända.

Undviker du sådant som du egentligen skulle vilja göra på grund av dina tankar och känslor? För att hantera obehaget så undviker vi ofta det som ger upphov till ångesten. Man försöker skapa kontroll. Den här kontrollen kan däremot leda till social isolering och att man begränsar sitt liv. Kontroll är inte fel, men vi kan inte kontrollera hur vi känner. Istället  bör vi försöka ta kontroll över vårt liv genom att sätta upp mål med vad vi vill, lära oss mer om varför vi känner som vi gör och lita på våra erfarenheter av att ångesten i sig inte är farlig. 

Hur hanterar du din ångest idag?

Ring vår telefonjour, så pratar vi om det.

Vilket ämne vill du utforska härnäst?

ångest, depression, ensamhet, hjälplöshet, missbruk, nedstämdhet, oro, undvikande