Jag vill veta mer om...

Hur kan jag slippa skuld och skam och försonas med mig själv?

Terapeuten Madeleine Swartz tar med oss på en resa genom olika familjesystem och visar hur mönster under uppväxten påverkar våra relationer i vuxenlivet. Hur hopplöst det än ser ut, det går att försonas – det första steget är att försonas med sig själv.

Filmklippets längd: 10 minuter
Skuld och skam lägger sig som ett lock på alla andra delar av livet och jag kommer inte att kunna vara ärlig i mina relationer. – Madeleine Swartz

Läs transkriberingen om du föredrar att läsa framför att lyssna

Vilket familjesystem föddes du in i? Madeleine berättar om skillnaderna mellan så kallade öppna och slutna familjesystem. Det första är energifyllt och föräldrarna speglar sina barns känslor och guidar dem i livet. I det andra saknas energi och kommunikationen är dålig. Man pratar inte om vad som egentligen pågår och hemligheter föds. En eller båda föräldrarna kan lida av beroende eller psykisk ohälsa. Uppväxt i ett slutet familjesystem ger upphov till en svag självbild. Man har haft fullt upp med att känna av andra. De otrygga förhållandena skapar oro och rädsla.

Lägg pusslet av dig själv. Skulden och skammen lägger sig i vuxen ålder som ett lock på alla delar av livet och de påverkar arbete, sömn och relationer. Men det finns en väg ut. Att våga titta på dina egna beteenden och se vad som ger dig skuld och skam är ett viktigt första steg. Gör du däremot inget åt detta så kan det hända att du skapar dina känslomässiga svängar där du tar rollen som offer eller förföljare av andra eller dig själv. Den goda nyheten är: sådana mönster går att bryta, genom att lägga pusslet av dig själv och komma till försoning först med dig själv och sedan i dina relationer.

Öppna och slutna familjesystem – i det senare frodas hemligheter, oro, rädsla, skuld, skam, otrygghet, beroende och medberoende.

Styr en gammal skam eller skuld ditt liv än idag?

Ring vår telefonjour, så pratar vi om det.

Vilket ämne vill du utforska härnäst?

ältande, beroende, beteende, ensamhet, familj, frustration, medberoende, nedstämdhet, relationer, självkänsla, skam, skuld