Jag vill veta mer om...

Kan jag bli fri från det jag upplevt?

Skam och rädsla är vanliga reaktioner på en traumatisk händelse. Terapeuten Anneli Svensson berättar om självläkning och när du kan behöva att söka professionell hjälp för att komma vidare.

Filmklippets längd: 10 minuter
Det finns ingen som känner sig så dum och så skamsen som den som själv har blivit utsatt. – Anneli Svensson

Läs transkriberingen om du föredrar att läsa framför att lyssna

Trauma kan komma efter en integritetskränkande eller överväldigande upplevelse. För de flesta försvinner reaktionerna på händelsen efter ett tag, men för vissa stannar den kvar. Vilka händelser som kan vara traumatiserande är olika för olika personer. Det är den egna upplevelsen som är viktigast.

Trauma präglas av skam. Anneli berättar att vi alla vill vara starka och fungera i samhället och i våra relationer. När vi inte gör det så skäms vi. Skammen kommer av att vi inte längre vågar göra det vi vill av rädsla för våra reaktioner.

Sitter du fast i en traumatisk händelse och inte längre vill eller tror att du kan komma loss själv kan du behöva professionell hjälp. Samma om du ser att ditt sätt att vara är förändrat eller att personer i din närhet ser det. Då kan du behöva hjälp för att komma vidare.

Har du varit med om en traumatiserande händelse?

Ring vår telefonjour, så pratar vi om det – eller om något helt annat, om du hellre vill det.

Vilket ämne vill du utforska härnäst?

ilska, nedstämdhet, ptsd, relationer, självkänsla, skam, sorg, trauma, våld