Jag vill veta mer om...

Känner du dig ensam? Så här kan du ta tag i det.

Du är inte ensam om att känna dig ensam. Vem som helst kan hamna där, och det kan också hända väldigt plötsligt. Att skaffa nya vänner och lära känna någon på riktigt är ingen lätt uppgift. Så, hur ska man tänka?

Filmklippets längd: 10 minuter

Läs transkriberingen om du föredrar att läsa framför att lyssna

Ensamheten kan se ut på många olika sätt. Den kan vara frivillig eller ofrivillig. Ensamheten kan vara existentiell eller handla om att du känner dig ensam i din livssituation. Den kan vara emotionell och innebära att du saknar närhet. Sådan ensamhet kan till exempel finnas i en kärleksrelation där ni känner att ni inte når fram till varandra. Social ensamhet handlar om att sakna vänner eller ett nätverk.

Att vara ensam kan kännas skamligt. Det kan även vara svårt för andra att fråga om ensamhet eftersom man inte vill väcka skam eller obehag. Vågar vi inte prata om den så tystas ensamheten ner istället för att brytas. 

Försök att hitta ett sammanhang du tycker om. Långvarig ensamhet är nedbrytande och fungerar som en negativ spiral. Du kanske känner att du misslyckats i några tidigare kontaktförsök och blivit mer och mer känslig för andras blickar, vilket gör att du vill isolera dig ännu mer? Ge inte upp! Att hitta ett sammanhang där du är bra på någonting och där du kan känna dig trygg kan leda till att du lär känna likasinnade och bryter isoleringen.

Ge inte upp. Det finns alltid nya människor att möta och nya sociala sammanhang. – Kerstin Thelander

Vilka små steg skulle du kunna ta för att skapa mer gemenskap och trygghet omkring dig?

Ring vår telefonjour, så pratar vi om det.

Vilket ämne vill du utforska härnäst?

depression, ensamhet, hjälplöshet, isolering, livskris, nedstämdhet, relationer, tillit