Jag vill veta mer om...

Sluta slåss mot dina negativa tankar

Vi är många som går runt med ett tungt bagage av orostankar. Måste vi alltid reda ut varför vi känner som vi gör och varifrån det kommer? Tänk om lösningen är att bara släppa taget och gå vidare. Psykologen Peter Myhr ger en introduktion till Metakognitiv terapi som skiftar fokus från våra tankars innehåll till att förändra hur vi tänker.

Filmklippets längd: 10 minuter

Läs transkriberingen om du föredrar att läsa framför att lyssna

Har du fastnat i framtiden eller i dåtiden? Ångest och depression förklaras enligt Peter inte av negativa tankar. Det är att vårt förhållningssätt till våra tankar som skapar psykisk ohälsa. Att vi oroar oss och ältar, att vi söker efter hot och faror samt kontraproduktiva sätt att hantera känslor som undvikande, beroenden mm. Det är det som ger ångest. Ångest är inte känslan av rädsla utan orostankar – “tänk om”. Oro är en osäkerhet för framtiden, problemlösning, katastroftankar och ett fokus på ens egna tankar. Ältande är att fastna i dåtiden och låta varför-tankar gå runt runt. 

Att frigöra sig från sina tankar. I Metakognitiv terapi (MCT) lär man sig “detached mindfulness”, att frigöra sig från sina tankar, se dem på håll och förstå att tankarna enbart är tankar. Frågan Peter ställer är om vi bäst släpper våra tankar genom att prata om dem år ut och år in, eller genom att inte fokusera på dem? Peter vet vad han tycker. Vad tycker du?

Sök hjälp och gå inte och fundera. Det är Peters bästa råd om du mår dåligt. 

Negativa tankar spelar ingen roll, utan hur vi förhåller oss till dem. – Peter Myhr

Vad brukar du göra när tankarna går i cirklar?

Ring vår telefonjour, så pratar vi om det.

Vilket ämne vill du utforska härnäst?

ältande, ångest, depression, oro, ptsd, skuld, söka hjälp, sorg