Jag vill veta mer om...

Trauma läker av sig själv för 2 av 3 personer som utsatts

Alla skrämmande upplevelser leder inte till trauma – och om det händer så går det ofta att läka. I vissa fall lever däremot stressen kvar och du kan behöva söka hjälp, berättar Anneli Svensson, terapeut med lång erfarenhet av traumabehandling.

Filmklippets längd: ca 5 minuter

Läs transkriberingen om du föredrar att läsa framför att lyssna

Trauma kommer av upplevelsen av en traumatisk händelse – något man varit med om och som varit skrämmande. Anneli som är terapeut och jobbat länge med traumabehandling säger att de flesta däremot inte utvecklar trauma, utan känslorna försvinner efter några vecka eller en månad. För vissa stannar känslan kvar och leder till skam, rädsla, dålig självkänsla, hat och hämnd eller hopplöshet. Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) handlar just om att den akuta stressreaktionen som man drabbas av vid en skräckfylld upplevelse inte försvinner.

Alla har vi en förmåga att självläka, säger Anneli, och komma igen efter trauma, så kallad resiliens. Även bland sådana som drabbas av PTSD självläker många – upp mot två tredjedelar. Som Socialstyrelsen säger kan det därför vara bra att låta självläkningen ta tid. Hur lång tid den tar varierar och beror på vad man varit med om och ens förmåga till resiliens. Enligt Anneli är det som läker allra bäst att involvera sitt sociala nätverk, att inte skämmas utan prata om händelsen.

I vissa fall kan du behöva professionell hjälp. När du t ex inte behärskar dina känslomässiga upplevelser – då kan du behöva hjälp. Professionell hjälp kan du få genom vårdcentral, psykiatri eller privata terapeuter.

Var inte tyst, är Annelies rekommendation. Prata om vad du varit med om och håll det inte inom dig själv. Sök upp vänner, bekanta, familj, mansjour, kvinnojour eller vad du behöver.

Det är upplevelsen och inte händelsen i sig som avgör om något blir ett trauma. – Annelie Svensson

Har du varit med om en traumatiserande händelse?

Ring vår telefonjour, så pratar vi om det – eller om något helt annat, om du hellre vill det.

Vilket ämne vill du utforska härnäst?

ältande, depression, hjälplöshet, livskris, självläkning, trauma, undvikande