Ett nytt verktyg för självreflektion

Ensamhet, våld, relationsproblem, ilska, svåra skilsmässor… Allt fler män söker hjälp för sitt mående. Med ambitionen att vilja hjälpa ännu fler lanserar vi därför en enkel, lättillgänglig och evidensbaserad Självhjälp. Det är en omfattande kunskapsbank indelad efter ämnesområden som ”ensamhet”, ”ilska & frustration” och ”relationer”.

Självhjälpen är utformad för självreflektion och ett sätt att få nya verktyg för livet. Vi vill hjälpa män med deras svårigheter i ett tidigt skede, innan något allvarligt händer. Att män står för 70% av alla självmord i Sverige var ett av de faktum vi utgick från när vi konstruerade självhjälpen.

Tanken är att Självhjälpen ska ha en låg tröskel och ge besökaren kunskaper om och perspektiv på utmaningar man står inför i livet. Därefter kan man ta sig vidare, t ex genom att ringa till Mansjourens telefonjour eller delta i någon av de samtalsgrupper som organisationen arrangerar.

För att utveckla Självhjälpen har vi fått stöd av Stockholms stad.

Utforska Mansjourens självhjälp
Vad är din utmaning i livet just nu? Få vägledning genom Mansjourens digitala självhjälp.