Om Mansjouren

Mansjouren är en ideell förening som lyssnar och ger samtalsstöd till män som behöver prata med någon för att hitta sin väg framåt i livet.

Mansjouren ger stöd till män som behöver prata om livskriser, problem med partner, ångest, ensamhet och andra svårigheter.

Mansjourens verksamhet

Genom att ha en bred kunskap om och erfarenhet av dagens mäns olika situationer i livet, vill vi skapa förutsättningar för dessa att hitta sig själva, sin roll i samhället och lösningen på sina problem.

Mansjouren arbetar utifrån kunskap om och erfarenheter av dagens mäns situation – socialt, relationsmässigt, könsrollsmässigt, juridiskt och psykiskt.
Vi möter och samtalar med män i telefon, enskilda möten och samtalsgrupper och bidrar till att de kommer framåt i sin livssituation.

Läs mer om vårt erbjudande

Historia och fakta

Mansjouren startade 1987, då som Mansjouren i Stockholms län. Idag är vår ambition att vara en nationell mansjour och hjälpa män över hela landet. Vår verksamhet växer och 2022 fick vi ca 12 000 samtal till vår telefonjour. Formellt leds föreningen av en styrelse, se nedan.

Mansjouren startade 1987 i Stockholm. Nu vill vi hjälpa män i hela landet.

Vår vision

Vi ska bli den organisation i Sverige som på bästa sätt har en bred kunskap om och erfarenhet av mäns olika situationer i livet och som därför är den bästa samtalspartnern för män som behöver prata om sin situation.

Vi ska göra detta i hela Sverige och det som håller organisationen samman när vi växer är våra värderingar, vår verksamhetsidé, våra metoder och vår inriktning på män. Vi ska växa både av egen kraft och genom samarbeten och sammanslagningar med andra organisationer.

Vår mission

Mäns situation och mansrollen genomgår stora förändringar. Vi ska hjälpa män att hitta sig själva, sina roller och lösningar på sina problem.

Vår värdegrund

Styrelsen

Mansjouren har en arbetande styrelse som väljs varje år på årsstämman. Just nu ser styrelsen ut så här:

Kent Pettersson, ordförande

Kontakta Kent om vårt erbjudande och allmänna frågor om Mansjouren.

kent@mansjouren.se

Anders Achilles

Kontakta Anders vid frågor om volontärarbete.

anders@mansjouren.se
Kenth Bergman, ansvarar för samarbeten och nätverk.

Kenth Bergman

Kontakta Kenth om samarbets- och nätverksfrågor.

kenth@mansjouren.se
Pelle Hasselgren, ansvarar för press- och kommunikationsfrågor.

Pelle Hasselgren

Kontakta Pelle om press- och kommunikationsfrågor.

pelle@mansjouren.se