Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2024 i Föreningen Mansjouren i Stockholms län

Kallelsen gäller för den som betalt full medlemsavgift under 2023 samt volontär som är verksam i föreningen

 

Datum:

Tisdagen den 19 mars 2024 klockan 18:00
Mötet beräknas pågå ca en timme

 

Plats:

Mansjourens lokaler
Hornsgatan 135 nb
117 28 Stockholm

 

Anmälan:

Den medlem som betalat medlemsavgiften under år 2023 (300 kr) och önskar delta på föreningsstämman måste meddela föreningens kassör detta via e-mail, (janne@mansjouren.se) eller per post senast onsdagen den 13 mars 2024.
Detsamma gäller volontär som är verksam i föreningen

 

Postadress:

Mansjouren i Stockholms län
Hornsgatan 135 nb
117 28 Stockholm

 

Motioner:

Motioner och frågor till styrelsen skall, för att kunna behandlas på föreningsstämman, vara styrelsen skriftligen tillhanda senast onsdagen den 13 mars 2024 (info@mansjouren.se, eller postadress enligt ovan)

 

Rösträtt:

Medlem som betalt full medlemsavgift under år 2023 (300 kr) äger rätt att rösta på årsmötet. Detta gäller även volontär som är verksam i föreningen, oavsett betald medlemsavgift eller inte

 

Dagordning:

Enligt föreningsstadgarna
Samt
Beslut om namnändring från Föreningen Mansjouren i Stockholms län
Till ”MANSJOUREN SVERIGE”

 

Övrigt:

Medlemsavgiften i föreningen för år 2024 (300 kronor) tas tacksamt emot på Mansjourens
Plusgiro: 61 90 99-5 eller swish: 1231 898 899

 

 

Stockholm i februari 2024

Styrelsen för Föreningen Mansjouren i Stockholms län

 

Anmäl dig via mail