Integritetspolicy enligt GDPR

Behandling av personuppgifter på Mansjouren i Stockholms län

25 juni 2019

 

För Mansjouren i Stockholms län är personlig integritet viktigt. I detta dokument förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter, i enlighet med Dataskyddsförordningen. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför? Vi samlar bara in uppgifter som är relevanta för ändamålet. I första hand är det sådana som du själv uppger till oss (som ditt mobilnummer eller din e-postadress). Har vi fått uppgifterna om dig från någon annan (t.ex. Polisen, efter ditt samtycke) berättar vi varifrån vi fått dem vid vår första kontakt med dig. Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt.

 

Vid kontakt via hemsidan: Vi samlar in namn (det behöver inte vara ditt riktiga namn), e-postadress och om så önskas även telefonnummer när du kontaktar oss via formuläret. Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kontakta dig och vi behåller de bara så länge som det är nödvändigt.

 

Vid kontakt via telefon/telefonsvararen: Vi samlar in namn (det behöver inte vara ditt riktiga namn) och telefonnummer. Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kontakta dig och vi behåller de bara så länge som det är nödvändigt.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Oftast är det att kontakta dig. Personuppgifterna kommer endast att användas för de ändamål de har samlats in och vi kommer inte dela dem med andra.

 

Har du besökt ett av våra evenemang eller varit i kontakt med oss angående samarbete, använder vi dina personuppgifter för att kunna skicka aktuell information till dig. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register, att få dem rättade eller raderade och du kan säga nej till direktmarknadskommunikation från oss.

 

Om du har fler frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller om du vill få dina uppgifter borttagna, kontakta info@mansjouren.se