Så stöttar vi dig

Hos Mansjouren är det du som bestämmer samtalsämnet. Samtal till oss handlar ofta om ensamhet. Andra vanliga ämnen är vårdnadstvist, svartsjuka, skilmässa och andra relationsproblem. Samtalen handlar också om ångest och oro och hur man kan bli av med den.

Det är vanligt att våra hjälpsökande börjar med ett samtal till vår telefonjour. Därefter kanske man väljer att besöka oss för att delta i en samtalsgrupp. Efter en första kontakt per telefon erbjuder vi också enskilda samtal och parsamtal med våra volontärer.

Mansjouren erbjuder telefonjour, enskilda samtal, parsamtal, samtalgrupp och öppet hus.

Telefonjouren 08-30 30 20

Du som ringer är helt anonym och det är du som bestämmer vad samtalet ska handla om. Ingen fråga är för stor eller för liten för att ges utrymme i samtalet. Ibland kan det handla om mer akuta frågor, såsom relationsproblem, vårdnadstvister, missbruk, sorg, våld och hot – både som offer och förövare.

Men lika ofta kan Mansjouren fungera som en samtalspartner när det gäller att försöka sortera och sätta ord på vad det är som pågår och vad som hindrar oss i våra liv. Här kan man i gemenskap och utan dömanden delta i utforskandet av vad det är att vara man och samtidigt vara i kontakt med den sårbarhet som är själva födelseplatsen för all förändring och empati. Modet att vara sårbar. Allt börjar med ett första steg. Du går inte ensam.

Mansjouren har nära samarbeten med advokater specialiserade inom brottmål och familjerätt.
Kontakta oss för information och kontaktuppgifter.

Telefonjourens öppettider:
Måndag-fredag och söndag: 12-14, 18-20
Lördag: 12-14

Ring oss

Samtalsgrupper

Hos Mansjouren kan du delta i våra samtalsgrupper som vi har varje vecka. Då träffar du andra män, kanske har de erfarenheter som liknar dina? Vi sitter i ring i ett rum och har en erfaren coach som mötesledare. Just nu gör vi detta i Stockholm och i Malmö men vi kommer att bygga ut verksamheten även till andra orter.

– Stockholm, Hornsgatan 135: Onsdagar kl. 18-20. Ingen föranmälan.

– Malmö, Spånehusvägen 47: Vissa torsdagar kl. 18–20. Ingen föranmälan.

Aktuella tider för samtalsgruppen i Malmö

Digitala möten

Vi har digitala samtalsgrupper så att män över hela landet har möjlighet att delta, dela sina erfarenheter, bekymmer, sorger och glädjeämnen. Det är deltagarna som bestämmer samtalsämnena. Vanliga ämnen är relationsproblem, ensamhet och annat som är utmanande i livet.

Digitala gruppen äger rum andra måndagen kl.18-20 i varje månad.

Till de digitala samtalsgrupperna behöver du anmäla dig i förväg.
Klicka nedan för information, datum och anmälan.

Anmäl dig till nästa digitala grupp

Individuella samtal och parsamtal

Du kan också boka individuella samtal och parsamtal med våra volontärer. Det som sägs i samtalen stannar där. Alla volontärer har tystnadsplikt, vi sparar inga uppgifter och för inga journaler.

Boka ett samtal