Välkommen till Mansjouren, nu även i Malmö.

Mansjouren i Malmö stöttar män i kris.

Mansjouren är ett forum för män i hela Sverige för att prata om det som är utmanande i livet. En plats där män stöttar varandra och hjälper varandra framåt i livet.

Vår huvudverksamhet är en telefonjour, där svarar vi på samtal från hela landet. Du som ringer är helt anonym och det är du som bestämmer vad samtalet ska handla om. Ingen fråga är för stor eller för liten för att ges utrymme i samtalet. Det kan handla om relationsproblem, vårdnadstvister, missbruk, sorg, våld och hot – både som offer och förövare.

Vi arrangerar också samtalsgrupper. Då träffar du andra män, kanske har de erfarenheter som liknar dina? Vi sitter i ring i ett rum och har en erfaren coach som mötesledare. Just nu gör vi detta i Stockholm och i Malmö men vi kommer att bygga ut verksamheten även till andra orter.

I Malmö blir den första samtalsgruppen 26 oktober 18.00–20.00 i i ABF Malmös hus på Spånehusvägen 47. Efter det tillfället arrangerar vi samtalsgruppen varannan vecka.

Du behöver inte anmäla dig i förväg, det är bara att dyka upp.

Välkommen!

Ta det inte som en man. Få stöd i Mansjourens första samtalsgrupp i Malmö. Start 26 oktober 2023 i ABF-huset Malmö.