Människor behöver ibland någon att tala med. Det kan vara en kris av något slag eller ett problem som känns oöverkomligt.

På Mansjouren lyssnar vi utan att döma och ställer frågor när vi vill veta mer.

Vi är övertygade om att alla har lösningen på sina problem inom sig – det är bara svårt att hitta den ibland.

RING OSS, VI LYSSNAR.

Telefonjouren är bemannad kl 12–14 och 17–21 alla dagar i veckan med undantag för lördagar, då är det endast 12–14. 

MANSJOUREN ÄR ETT FORUM FÖR MÄNNISKOR SOM BEHÖVER NÅGON ATT PRATA MED.

Telefonjour

Enskilda samtal

Gruppsamtal
Parsamtal
Öppet hus
Gemenskap

AKTUELLT

Torsdagsgruppen inställd tills vidare

Torsdagsgruppen ligger just nu på is och vi får se om, hur och när vi öppnar gruppen igen.

Ursäkta röran! Vi bygger om vår webb

Vi jobbar för fullt på en sprillans ny hemsida. Fram tills dess kommer viss information inte finnas tillgängligt här.

Tveka inte att höra av dig till oss ifall du undrar något. info@mansjouren.se

”EN TIMME FÖR LIVET” – senaste livesändningar

Torsdag, 12 januari

Devin Rexvid, forskare och Universitetslektor vid Stockholms Universitet, om

HEDER OCH VANHEDER

Torsdag, 26 januari

Liselotte Mässing och Marika Ekroth (Familjerådgivningen i Stockholm) om SEPARATION MED BARN 

Torsdag, 2 februari

Susanne Hansen, Kim Tjernqvist och Nicole Gondek Baig (Relationsvåldscentrum väst i Stockholms stad) om RELATIONSVÅLD

Händer i veckan

Måndagar kl 18–20: Jouröppet – Ta en fika med våra volontärer.

Onsdagar kl 18–20: Onsdagsgruppen – Samtalsgrupp för män om vad vi känner, tänker och gör.


Ingen föranmälan krävs.

Adress: Hornsgatan 135, Stockholm.

Ring på dörren så släpper vi in dig.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2023 i Föreningen Mansjouren i Stockholms län

Kallelsen gäller för den som betalt full medlemsavgift under 2022.

Datum: Måndagen den 17 april 2023 klockan 18:00. Mötet beräknas pågå ca en timme

Plats: Mansjourens lokaler, Hornsgatan 135 nb, 117 28 Stockholm.

Anmälan: Den medlem som betalat medlemsavgiften under år 2022 (300 kr) och önskar delta på föreningsstämman måste meddela föreningens kassör detta via e-mail: janne@mansjouren.se eller per post senast tisdagen den 11 april 2023. Postadress: Mansjouren i Stockholms län, Hornsgatan 135 nb, 117 28 Stockholm

Motioner: Motioner och frågor till styrelsen skall, för att kunna behandlas på föreningsstämman, vara styrelsen skriftligen tillhanda senast tisdagen den 11 april 2023. Rösträtt: Medlem som betalt full medlemsavgift under år 2022 (300 kr) äger rätt att rösta på årsmötet. Dagordning: Enligt föreningsstadgarna.

Övrigt: Medlemsavgiften i föreningen för år 2023 (300 kronor) tas tacksamt emot på Mansjourens Plusgiro: 61 90 99-5 eller Swish: 1231 898 899.


Stockholm i mars 2023

Styrelsen för Föreningen Mansjouren i Stockholms län

”EN TIMME FÖR LIVET” – HÖJDPUNKTER

Behöver du nya sätt att se på livet? Mansjouren har skapat en serie av korta föreläsningar och samtal som vi hoppas kan vara till nytta för många människor. Experter inom olika områden ger sina bästa praktiska tips och konkreta verktyg om hur du kan ta dig vidare när livet har kört ihop sig.

Olle Carlsson: Var hittar vi hopp när livet inte blir som vi tänkt oss?

Jonas Ramnerö: Tar min ångest verkligen aldrig slut?

Dumpa det gamla bagaget! Anders Magnusson om sorgbearbetning

Peter Myhr om oro och ältande Sluta slåss mot dina negativa tankar!

Hur kan jag bli bättre på att sätta gränser och slippa skuld och skam?

Skilsmässa & vårdnadstvist: hur funkar det, vad kan jag göra?

Se mer på vår YouTube-kanal!

HÖR AV DIG

Du är varmt välkommen att ringa oss om du behöver stöd av någon av våra volontärer. Telefonjouren är bemannad kl 12–14 och 17–21 alla dagar i veckan med undantag för lördagar, då är det endast 12–14. 

Bor du i Stockholm? Kom till jouröppet på måndagkvällar och ta en fika, eller delta i vår samtalsgrupp på onsdagkvällar.

Ingen föranmälan krävs. Tid: kl 18–20.

FÖRENINGEN MANSJOUREN I STOCKHOLMS LÄN

Hornsgatan 135 nv

117 28 Stockholm

08-30 30 20

info@mansjouren.se